Welkom bij de aanmeldprocedure van je studie aan het Koninklijk Conservatorium. Hieronder worden alle stappen van het aanmeldproces uitgelegd en het enige dat je hoeft te doen, is ze in deze volgorde te doorlopen.

Als je op het kruisje klikt krijg je meer informatie te zien. Nadat je de eerste drie/vier stappen op de website hebt doorlopen, verlaat je onze website om naar Studielink te gaan. Vanuit Studielink ontvang je een email met een link naar Osiris Aanmeld, een onderdeel van ons Studentenadministratiesysteem. Op die pagina upload je alle gevraagde documentatie. Mocht je gedurende het proces vragen hebben, neem dan contact op de studentenadministratie.

Bekijk ook de algemene toelatingseisen, deze zijn van toepassing op alle aanmeldingen.

Verzamel eerst alle benodigde documenten die je nodig hebt voor je toelatingsexamen en studie.

 • Fotokopieën/scans van het (de) behaalde diploma(´s) en cijferlijst en/of van het laatste rapport (kunnen tot 1 juli in Osiris worden ge-upload)
 • Een kopie/scan van je paspoort/ID
 • Een recente foto
 • CV (niet verplicht)
 • Studieplan

De selectie voor de Master Sonologie gebeurt op basis van een portfolio met eerder gemaakte composities, registraties van live performances of onderzoeksresultaten in de vorm van computerprogramma's, artikelen, scripties enz. Je moet een bij voorkeur aan het vakgebied Sonologie gerelateerde bachelor hebben afgesloten met goed of zeer goed resultaat. Bovendien moet je een studieplan inleveren van twee pagina's A4, dat bestaat uit de volgende elementen:


 1. Een korte beschrijving van het beoogde project dat tijdens de masterstudie zal worden gerealiseerd. Dat project kan bestaan uit een praktisch en een theoretisch deel, of uitsluitend theoretisch zijn.

 2. Een tijdsplan verdeeld over 4 semesters, waarin ook opgenomen een voorstel voor mogelijke deelname aan vakken uit de bachelor Sonologie, de Sonologie cursus, of uit ander aanbod van het conservatorium in de vrije studieruimte.

 3. Een uitgebreide beschrijving van het beoogde project. In deze beschrijving moet een onderzoeksvraag worden geformuleerd. Ook de context waarbinnen het onderzoek plaatsvindt, en de vormen waarin de onderzoeksresultaten zullen worden gepresenteerd zoals composities, computerprogramma's, en artikelen dienen te worden beschreven.

 4. Een overzicht van de in de eindexamenscriptie te behandelen onderwerpen.

Omdat de Master Sonologie een onderzoeksmaster is, hoeft er geen apart masterplan te worden ingeleverd.

Er vindt geen live toelatingsexamen plaats.


Studielink is het online inschrijfsysteem voor het Nederlands hoger onderwijs. Wanneer je je aanmeldt, ben je ook automatisch aangemeld bij DUO, Dienst Uitvoerend Onderwijs, die bijvoorbeeld de studiefinanciering voor studenten regelt.

 • Ben je een Nederlandse student, dan moet je inloggen met je DigiD. Heb je die nog niet, vraag deze dan aan bij www.digid.nl. Het kan enkele dagen duren voordat je de inlogcodes ontvangt.
 • Ben je een buitenlandse student, log dan in met een gebruikersnaam en wachtwoord die je in Studielink zelf kunt aanmaken.
 • Meld je aan voor de studierichting van jouw keuze onder Koninklijke Academie/Koninklijk Conservatorium Den Haag. Volg alle stappen zorgvuldig en bevestig je aanmelding. Gedetailleerde instructies vind je op de website van Studielink.

Naar Studielink

Als je op de website van Osiris Aanmeld komt kies je allereerst je taal (Nederlands of Engels) waarna je inlogt met de je gestuurde inloggegevens. Let op, je moet direct daarna je wachtwoord aanpassen.

Tijdens stap 1 heb je alle benodigde documenten verzameld zodat je die in een keer kan uploaden in Osiris Aanmeld.

Nadat je bent ingelogd in Osiris Aanmeld beantwoord je de vragen die je hier nog gesteld worden. Sommige vragen moeten verplicht worden beantwoord (of een document worden geüpload), dat wordt aangegeven met een sterretje. Andere documenten kunnen eventueel na je toelating worden geüpload, maar dit moet tenminste gebeuren voor je je studie begint.

Ben je niet in de gelegenheid om alle gevraagde documenten in een keer te uploaden, dan zullen we je af en toe een herinnering sturen.

Let op: we kunnen je pas indelen voor een toelatingsexamen als alle verplichte documenten zijn geüpload.

Het is mogelijk om je antwoorden tussendoor op te slaan. Je toelatingsverzoek is pas definitief als je de vragen in Osiris Aanmeld niet alleen hebt opgeslagen maar ook hebt ‘Verzonden’.

Op basis van de door jou ingevulde gegevens en antwoorden, geüploade documenten en beeld- en geluidsopname wordt bepaald of je toelaatbaar bent. Je krijgt uiterlijk vóór 1 april 2018 van de Studentenadministratie middels e-mail te horen of je bent toegelaten.

Alleen als je hebt gehoord dat je bent ‘Toegelaten’, ben je zeker dat je in september van het volgende collegejaar kunt beginnen met studeren bij het Koninklijk Conservatorium.

Als je bent toegelaten, dan moet je zorgen dat alle benodigde documenten zijn ingeleverd. 
Het bewijs van je Engelse taalniveau moet je vóór 1 september inleveren. 

Je ontvangt daarna een mail van het Koninklijk Conservatorium over het betalen van je collegegeld.

Na betaling van het collegegeld ben je ingeschreven als student aan het Koninklijk Conservatorium.

Meer informatie over de tarieven en informatie rond betaling.

We wensen je veel succes met je aanmelding.