Start met aanmelden

Welkom bij de aanmeldprocedure van je studie aan het Koninklijk Conservatorium.

Hieronder worden alle stappen van de aanmeldprocedure uitgelegd en het enige dat je hoeft te doen, is ze in deze volgorde te doorlopen. Als je op het plusje klikt, krijg je meer informatie te zien. Je verlaat onze website om naar Studielink te gaan. Vanuit Studielink ontvang je een email met een link naar Osiris Aanmeld, een onderdeel van ons Studentenadministratiesysteem. Op die pagina upload je alle gevraagde documentatie. Mocht je gedurende het proces vragen hebben, neem dan contact op de studentenadministratie.

Bekijk ook de algemene toelatingseisen, deze zijn van toepassing op alle aanmeldingen en check koncon.nl/entrance-exams voor alle informatie rondom de toelatingsexamens.

De deadline voor het uploaden van documenten via Osiris Aanmeld is uiterlijk voor 1 maart.

Master Sonologie Wijzigen
Aanmeldingen voor deze opleiding zijn gesloten.

Studielink is het online inschrijfsysteem voor het Nederlands hoger onderwijs. Wanneer je je aanmeldt, ben je ook automatisch aangemeld bij DUO, Dienst Uitvoerend Onderwijs, die bijvoorbeeld de studiefinanciering voor studenten regelt.

  • Ben je een Nederlandse student, dan moet je inloggen met je DigiD. Heb je die nog niet, vraag deze dan aan bij www.digid.nl. Het kan enkele dagen duren voordat je de inlogcodes ontvangt.
  • Ben je een buitenlandse student, log dan in met een gebruikersnaam en wachtwoord die je in Studielink zelf kunt aanmaken.
  • Meld je aan voor de studierichting van jouw keuze onder Hogeschool der Kunsten Den Haag (Koninklijke Academie/Koninklijk Conservatorium Den Haag). Volg alle stappen zorgvuldig en bevestig je aanmelding. Gedetailleerde instructies vind je op de website van Studielink.

Naar Studielink

Verzamel eerst alle benodigde documenten die je nodig hebt voor je toelating.

  1. Portfolio
  2. Curriculum Vitae

De selectie voor de Master Sonologie gebeurt op basis van een portfolio met eerder gemaakte composities, sound installations, registraties van live performances of onderzoeksresultaten in de vorm van computerprogramma's, artikelen, scripties enz. Het onderwijs vindt plaats in het Engels. Je moet een bij voorkeur aan het vakgebied Sonologie gerelateerd bachelordiploma hebben (compositie van instrumentale en/of elektronische muziek met gebruik van fixed media, notatie, improvisatie of een combinatie daarvan, klanksynthese-onderzoek, sound art, daaraan gerelateerde onderwerpen zoals artificiële intelligentie, informatica, elektrotechniek, musicologie, filmstudies of als uitvoerend musicus). Bovendien moet je een studieplan inleveren van twee pagina's A4, dat bestaat uit de volgende elementen:

  1. Een korte beschrijving van het beoogde project dat tijdens de masterstudie zal worden gerealiseerd. Dat project kan bestaan uit een praktisch en een theoretisch deel, of uitsluitend theoretisch zijn.
  2. Een tijdsplan verdeeld over 4 semesters, waarin ook opgenomen een voorstel voor mogelijke deelname aan enkele vakken uit de eenjarige cursus Sonologie.
  3. Een uitgebreide beschrijving van het beoogde project. In deze beschrijving moet een onderzoeksvraag worden geformuleerd. Ook de context waarbinnen het onderzoek plaatsvindt, en de vormen waarin de onderzoeksresultaten zullen worden gepresenteerd zoals composities, computerprogramma's, en artikelen dienen te worden beschreven.
  4. Een overzicht van de in de eindscriptie te behandelen onderwerpen.

Omdat de Master Sonologie een onderzoeksmaster is, hoeft er geen apart masterplan te worden ingeleverd.

Er vindt geen live toelatingsexamen plaats.

Op basis van de door jou ingevulde gegevens, geüploade documenten en beeld- en geluidsopnames wordt bepaald of je wordt toegelaten. Je krijgt hierover uiterlijk 1 april van de Studentenadministratie middels e-mail bericht.

Taalniveau Engels
Voor zowel de bachelor- als de masteropleiding moet je voldoende Engels kunnen schrijven en spreken om je studie binnen het conservatorium te mogen volgen.

EU/EER studenten
Wanneer we tijdens de toelatingsprocedure vaststellen dat het niveau van het Engels onvoldoende is, wordt een taalcursus verplicht gesteld voor EU/EER studenten. Je bent dan verplicht om tijdens de propedeuse een taalcursus te volgen en daarvoor een certificaat te behalen.

Non-EU/EER studenten
Ben je afkomstig uit een land buiten de EU (met uitzondering van Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten van Amerika of Zuid-Afrika) en ben je toegelaten tot een Bachelor of Master opleiding dan moet je voor 1 september aantonen dat je over een voldoende niveau van de Engelse taal beschikt. Aantonen doe je met een Engelse taaltest IELTS, TOEFL, TOEIC of Cambridge English (FCE/CAE/CPE). De scores hiervan zijn twee jaar geldig, ze moeten geldig zijn op 1 september.

Het beoordelingsniveau is IELTS (6,0 of hoger) of TOEFL (niveau 80 of hoger).

Certificaten van de Institutional TOEFL-toets, de TOEFL ITP toets of andere taaltoetsen worden niet geaccepteerd.Lees hier meer informatie over taalniveau, taalcursussen en de taaltesten.

Als je bent toegelaten, dan moet je zorgen dat alle benodigde documenten zijn ingeleverd.
Niet-EU/EER-studenten moeten het bewijs van het Engelse taalniveau (zie stap Engelse taalniveau) voor 1 september inleveren.

Wanneer je bent toegelaten ontvang je informatie via e-mail en Studielink over het betalen van het collegegeld.

Pas wanneer je aan alle inschrijfverplichtingen hebt voldaan, word je ingeschreven als student. Zorg er dus voor dat je alle gevraagde documenten voor 1 september hebt aangeleverd.

Meer informatie over de tarieven en informatie rond betaling.