Welkom bij de aanmeldprocedure van je studie aan het Koninklijk Conservatorium. Hieronder worden alle stappen van het aanmeldproces uitgelegd en het enige dat je hoeft te doen, is ze in deze volgorde te doorlopen.

Als je op het kruisje klikt krijg je meer informatie te zien. Nadat je de eerste drie/vier stappen op de website hebt doorlopen, verlaat je onze website om naar Studielink te gaan. Vanuit Studielink ontvang je een email met een link naar Osiris Aanmeld, een onderdeel van ons Studentenadministratiesysteem. Op die pagina upload je alle gevraagde documentatie. Mocht je gedurende het proces vragen hebben, neem dan contact op de studentenadministratie.

Bekijk ook de algemene toelatingseisen, deze zijn van toepassing op alle aanmeldingen.

Verzamel eerst alle benodigde documenten die je nodig hebt voor je toelatingsexamen en studie.

 • Een kopie/scan van je paspoort/ID
 • Een recente foto
 • CV (niet verplicht)
 • Het motivatieformulier (zie hieronder)
 • Opnames
  Oude Muziek: drie stukken, waarvan een etude.
  Zang: drie stukken, verschillende talen en stijlen. 
  Jazz: Standards.
  Klassieke Muziek: muziek uit verschillende stijlperiodes, waarvan een etude.
  Compositie: drie Audio-files.
 • Alleen voor Compositie: drie partituren van je eigen werk.

Ten behoeve van de voorselectie willen we dat je een aantal werken naar eigen keuze uitvoert en opneemt, met een totale lengte van maximaal 20 minuten. Voeg een repertoirelijst bij waarin je je keuze voor de uitgevoerde stukken toelicht. Kies een stuk uit deze repertoirelijst waarvan je het belangrijk vindt dat de aanmeldingscommissie het in ieder geval beluistert en maak duidelijk waarom je dit vindt. 

Het programma moet zodanig zijn samengesteld, dat je technische en muzikale kwaliteiten op zo optimaal mogelijke wijze naar voren komen. De werken op de opname zijn verschillend in stijl en tempo. Maak een Word document met daarin alle linkjes en bovengenoemde toelichting. Dit document upload je bij de juiste vraag in Osiris Aanmeld, later in het proces. 

Beantwoord de vragen in het formulier door de pfd te downloaden. Upload het motivatieformulier in Osiris Aanmeld.

Motivatieformulier

Als je op de website van Osiris Aanmeld komt kies je allereerst je taal (Nederlands of Engels) waarna je inlogt met de je gestuurde inloggegevens. Let op, je moet direct daarna je wachtwoord aanpassen.

Naar Osiris Aanmeld

Tijdens stap 1 heb je alle benodigde documenten verzameld zodat je die in een keer kan uploaden in Osiris Aanmeld.

Nadat je bent ingelogd in Osiris Aanmeld beantwoord je de vragen die je hier nog gesteld worden. Sommige vragen moeten verplicht worden beantwoord (of een document worden geüpload), dat wordt aangegeven met een sterretje. Andere documenten kunnen eventueel na je toelating worden geüpload, maar dit moet tenminste gebeuren voor je je studie begint.

Ben je niet in de gelegenheid om alle gevraagde documenten in een keer te uploaden, dan zullen we je af en toe een herinnering sturen.

Let op: we kunnen je pas indelen voor een toelatingsexamen als alle verplichte documenten zijn geüpload.

Het is mogelijk om je antwoorden tussendoor op te slaan. Je toelatingsverzoek is pas definitief als je de vragen in Osiris Aanmeld niet alleen hebt opgeslagen maar ook hebt ‘Verzonden’.

Tijdens stap 1 heb je alle benodigde documenten verzameld zodat je die in een keer kan uploaden in Osiris Aanmeld.

Nadat je bent ingelogd in Osiris Aanmeld beantwoord je de vragen die je hier nog gesteld worden. Sommige vragen moeten verplicht worden beantwoord (of een document worden geüpload), dat wordt aangegeven met een sterretje. Andere documenten kunnen eventueel na je toelating worden geüpload, maar dit moet tenminste gebeuren voor je je studie begint.

Ben je niet in de gelegenheid om alle gevraagde documenten in een keer te uploaden, dan zullen we je af en toe een herinnering sturen.

Let op: we kunnen je pas indelen voor een toelatingsexamen als alle verplichte documenten zijn geüpload.

Het is mogelijk om je antwoorden tussendoor op te slaan. Je toelatingsverzoek is pas definitief als je de vragen in Osiris Aanmeld niet alleen hebt opgeslagen maar ook hebt ‘Verzonden’.

De toelatingsweek is in april, specifieke data volgen. In de weken na je toelatingsexamen krijg je via mail en/of brief te horen of je toelaatbaar bent, of dat je bent afgewezen.

Toelaatbaar betekent dat je niveau voldoende hoog is om toegelaten te kunnen worden, maar dat nog niet zeker is of je daadwerkelijk zal worden toegelaten (bijvoorbeeld of er voldoende plek is in de opleiding). 

Alleen als je hebt gehoord dat je bent ‘Toegelaten’ ben je zeker dat je in september van het volgende collegejaar kunt beginnen met studeren bij het Koninklijk Conservatorium.

Je mag dezelfde stukken spelen, als op je video-opnamen. Voor Zang moet je ook een gedicht voordragen.