Kinderen die zijn geboren tussen 1 augustus 2012 en 1 oktober 2013 komen in schooljaar 2018-2019 in aanmerking om deel te nemen aan dit programma. Bij de aanmelding geven de ouders aan voor welk instrument zij hun kind opgeven. Wij adviseren ouders om zich op onze open dagen met hun kind te oriënteren op de instrumenten die wij aanbieden.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Miranda Lodewijk.

Kies een programma

Om uw kind aan te melden voor een van onze PI-programma’s hebben we enkele gegevens van u nodig. Beantwoord de onderstaande vragen in een e-mail en mail deze naar pi@koncon.nl.

Voor elke onderwijsvorm wilt u uw kind opgeven?

  • Project inleidend piano onderwijs: PIPO
  • Project inleidend viool onderwijs: PIVO
  • Project inleidend cello onderwijs: PICO
  • Project inleidend harp onderwijs: PIHA
  • Project inleidend slagwerk onderwijs: PISO
  • Project inleidend blokfluit onderwijs: PIBO
  • Project inleidend contrabas onderwijs: PIBAS
  • Project inleidend accordeon onderwijs: PIAC

Ook ontvangen we graag de volgende gegevens van uw kind

Achternaam      

Voornamen      

Meisje/jongen

Roepnaam        

Geboortedatum

En gegevens van de ouders

Achternaam vader         

Achternaam moeder     

Straat en huisnummer  

Postcode en plaats         

Telefoonnummer           

Mobiel telefoonnummer            

Email *

Geboortedatum eventuele broertjes en/of zusjes           

Algemeen

Naar welke groep gaat uw kind in augustus 2018?           

Is er thuis een goede akoestische piano beschikbaar? (alleen aangeven bij een aanmelding voor PIPO)  

Korte beschrijving van de muzikale ervaringen/activiteiten van het kind

Korte beschrijving van de muzikale omgeving thuis. Wordt er thuis gemusiceerd? Zo ja, door wie en op welk(e) instrument(en)

Wordt er veel naar muziek geluisterd? Wat voor muziek?

Eventuele opmerkingen en/of vragen

Bezoek een van onze open dagen om kennis te maken met de
PI-programma’s en om eventueel de instrumenten die wij aanbieden uit te proberen.

Open Dag Koninklijk Conservatorium: zaterdag 27 januari 2018 tussen 10.00 en 12.30 uur

Open Dag PI: Muziek voor kleuters: zaterdag 14 april 2018 vanaf 09.30 uur

Is uw kind aangemeld voor het PI-programma dan wordt u uitgenodigd om in het Koninklijk Conservatorium deel te nemen aan een oriëntatiedag (duur 1,5 uur). Bij de aanmelding geeft u aan voor welk instrument u uw kind hebt opgegeven. Wij adviseren u om de open dagen te bezoeken zodat uw kind kennis kan maken met de verschillende instrumenten die wij aanbieden.

Tijdens deze oriëntatiedag worden de kinderen geobserveerd. Na overleg maken de docenten de definitieve keuze welke kinderen uitgenodigd worden mee te doen aan het Pi-programma. De belangrijkste criteria voor deze keuze zijn: heel graag muziek willen maken, in de maat kunnen lopen, ritmes na kunnen klappen, liedjes kunnen zingen en een geschikte lichaamsbouw voor en affiniteit met het instrument hebben.

De oriëntatiedagen vinden vaak in juni plaats. De exacte data worden zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.