Kinderen die zijn geboren tussen 1 augustus 2012 en 1 oktober 2013 komen in schooljaar 2018-2019 in aanmerking om deel te nemen aan dit programma. Bij de aanmelding geven de ouders aan voor welk instrument zij hun kind opgeven. Wij adviseren ouders om zich op onze open dagen met hun kind te oriënteren op de instrumenten die wij aanbieden.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Miranda Lodewijk.

Meld uw kind aan voor PI: Muziek voor kleuters via Osiris Aanmeld.

Aanmelden

Bezoek een van onze open dagen om kennis te maken met de
PI-programma’s en om eventueel de instrumenten die wij aanbieden uit te proberen.

Open Dag Koninklijk Conservatorium: zaterdag 27 januari 2018 tussen 10.00 en 12.30 uur

Open Dag PI: Muziek voor kleuters: zaterdag 14 april 2018 vanaf 09.30 uur

Is uw kind aangemeld voor het programma ‘PI: Muziek voor kleuters’ dan wordt u uitgenodigd om in het Koninklijk Conservatorium deel te nemen aan een oriëntatieles (duur 1,5 uur). Bij de aanmelding geeft u aan voor welk instrument u uw kind wilt opgegeven. Wij adviseren u om de Open Dagen te bezoeken zodat uw kind kennis kan maken met de verschillende instrumenten die wij aanbieden.

Tijdens deze oriëntatieles worden de kinderen geobserveerd. Na overleg maken de docenten de definitieve keuze welke kinderen uitgenodigd worden mee te doen aan het PI-programma. De belangrijkste criteria voor deze keuze zijn: heel graag muziek willen maken, in de maat kunnen lopen, ritmes na kunnen klappen, liedjes kunnen zingen en een geschikte lichaamsbouw voor en affiniteit met het instrument hebben.

De oriëntatielessen vinden op zaterdag 23 juni en zaterdag 30 juni 2018. Nadat u uw kind heeft aangemeld ontvangt u in het voorjaar van 2018 een mail met daarin de exacte datum en tijd waarop uw kind wordt verwacht om aan de oriëntatieles deel te nemen.


Extra testdag!

We hebben nog een aantal plekjes voor de instrumenten cello, harp, accordeon en contrabas. Thuis een muzikale kleuter rondlopen? Kom dan naar de testdag op 29 augustus op het KC (14.00u-16.00u)!