Kinderen die zijn geboren tussen 1 augustus 2013 en 1 oktober 2014 komen in schooljaar 2019-2020 in aanmerking om deel te nemen aan dit programma. Bij de aanmelding geven de ouders aan voor welk instrument zij hun kind opgeven. Wij adviseren ouders om zich op onze open dagen met hun kind te oriënteren op de instrumenten die wij aanbieden.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met Miranda Lodewijk.

Meld uw kind aan voor 'PI: Muziek voor kleuters' via Osiris Aanmeld.

Aanmelden

Bezoek een van onze open dagen om kennis te maken met de PI-programma’s en om eventueel de instrumenten die wij aanbieden uit te proberen.

Open Dag Koninklijk Conservatorium: zaterdag 26 januari 2019 tussen 10.00 en 12.30 uur

Open Dag PI: Muziek voor kleuters: zaterdag 13 april 2019 tussen 09.30 uur en 13:00 uur

Is uw kind aangemeld voor het programma ‘PI: Muziek voor kleuters’ dan wordt u uitgenodigd om in het Koninklijk Conservatorium deel te nemen aan een testdag(duur 1,5 uur). Bij de aanmelding geeft u aan voor welk instrument u uw kind wilt opgegeven. Wij adviseren u om de Open Dagen te bezoeken zodat uw kind kennis kan maken met de verschillende instrumenten die wij aanbieden.

Tijdens deze testdag worden de kinderen geobserveerd. Na overleg maken de docenten de definitieve keuze welke kinderen uitgenodigd worden mee te doen aan het PI-programma. De belangrijkste criteria voor deze keuze zijn: heel graag muziek willen maken, in de maat kunnen lopen, ritmes na kunnen klappen, liedjes kunnen zingen en een geschikte lichaamsbouw voor en affiniteit met het instrument hebben.

De data van de testdag volgen later. Nadat u uw kind heeft aangemeld, ontvangt u in het voorjaar van 2019 een mail met daarin de exacte datum en tijd waarop uw kind wordt verwacht om aan de testdag deel te nemen.