Kinderen die zijn geboren tussen 1 augustus 2014 en 1 oktober 2015 komen in schooljaar 2020-2021 in aanmerking om deel te nemen aan dit programma. Bij de aanmelding geven de ouders aan voor welk instrument zij hun kind opgeven. Wij adviseren ouders om zich op onze open dagen met hun kind te oriënteren op de instrumenten die wij aanbieden.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met pi@koncon.nl.

PI: Muziek voor kleuters Wijzigen
Je kunt je aanmelden tot en met 29 februari 2020.

Meld uw kind aan voor 'PI: Muziek voor kleuters' via Osiris Aanmeld.

Aanmelden

Bezoek een van onze open dagen om kennis te maken met de PI-programma’s en om eventueel de instrumenten die wij aanbieden uit te proberen.

Open Dag PI: Muziek voor kleuters en BASIS: zaterdag 4 april 2020 vanaf 10:00

Is uw kind aangemeld voor het programma ‘PI: Muziek voor kleuters’ dan wordt u uitgenodigd om in het Koninklijk Conservatorium deel te nemen aan een testdag(duur 1,5 uur). Bij de aanmelding geeft u aan voor welk instrument u uw kind wilt opgegeven. Wij adviseren u om de Open Dagen te bezoeken zodat uw kind kennis kan maken met de verschillende instrumenten die wij aanbieden.

Tijdens deze testdag worden de kinderen geobserveerd. Na overleg maken de docenten de definitieve keuze welke kinderen uitgenodigd worden mee te doen aan het PI-programma. De belangrijkste criteria voor deze keuze zijn: heel graag muziek willen maken, in de maat kunnen lopen, ritmes na kunnen klappen, liedjes kunnen zingen en een geschikte lichaamsbouw voor en affiniteit met het instrument hebben.

De testdagen voor PI zijn op zaterdag 27 juni 2020 en zaterdag 4 juli 2020.