Ruth Fraser - korte biografie

Coördinator onderwijs Zang

Coördinator onderwijs Zang

Ruth komt uit Engeland en studeerde Historical Performance of Voice aan Trinity Laban in Londen, en Klassieke Zang aan het Koninklijk Conservatorium, voordat ze werkzaam werd als coordinator bij de afdeling Zang. Ze is actief op het gebied van de vertegenwoordiging van studenten en staf, en maakte als zodanig deel uit van de AEC Student Working Group. Deze werkgroep van Europese conservatoria hield zich bezig met de wijze waarop je de stem van studenten beter kunt laten horen. Momenteel is ze voorzitter van de medezeggenschapsraad van het conservatorium.

Ruth is verantwoordelijk voor de projecten van de afdeling Zang, en houdt zich bezig met de studievoortgang van studenten en de algemene administratie van de afdeling. Je kunt contact opnemen met Ruth voor vragen over het bachelorprogramma en aanmelding.