Tessa Kraus

Afdeling Docent Muziek

Tessa Kraus studeerde Docent Muziek in Den Haag.
Na ontmoetingen met Professor John Paynter (University of York) ontwikkelde zij een heel eigen kijk op muziekonderwijs. Deze gaf zij o.a. vorm als auteur van de methode Stemming, (Wolters-Noordhoff), die als leidraad heeft gediend bij de tot standkoming van de Basisvorming van het V.O. in de 90er jaren. Ruimte voor experimentele vormen van muziek maken en componeren, creativiteitsontwikkeling, (koor) zingen, zijn haar drijfveren als muziekdocent in het Voortgezet Onderwijs.
Daarnaast is het haar -democratische- overtuiging dat muziek als examenvak voor alle leerlingen bereikbaar moet zijn. Daarbij schuwt zij een degelijke kennis van muziekgeschiedenis en theorie niet.
Zij werkte geruime tijd voor het College voor Examens, en aan vele projecten van de Stichting Leerplan Ontwikkeling. Hier kon zij een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Centrale Examens muziek. Zij was jarenlang secretaris van de Vereniging Leraren Schoolmuziek, en was vandaaruit nauw betrokken bij beleid en curriculumvernieuwing. Op het Koninklijk Conservatorium is zij al geruime tijd hoofdvakdocent methodiek voor de bovenbouw van het V.O. Daarnaast geeft zij het vak Intervisie, en pianopracticum.
Zij is zelf een gedreven toetseniste op het gebied van pop/lichte muziek, klassiek piano en ook klavecimbel.