Bijzondere schenking afdeling Oude Muziek

5 december 2022

Dankzij een gulle schenking van het Adriana Jacoba Fonds, heeft de Oude Muziekafdeling de beschikking gekregen over een prachtige Basse de Violon, gebouwd in 1800 door de Amerikaanse bouwer Abraham Prescott, en onlangs gerestaureerd door Guust Francois.

De Basse de Violon, een voorloper van de cello, was het grootse instrument uit de violenfamilie en genoot populariteit in de 16e en 17e eeuw. In het beroemde orkest ‘Les 24 violons du Roi’ bevonden zich 6 van deze instrumenten, waarschijnlijk gebouwd door Andrea Amati in opdracht van Karel IX van Frankrijk. Lully dirigeerde in de 17e eeuw dit orkest, dat toen toebehoorde aan Lodewijk XIV, en vooral werd ingezet voor het ballet en dansen aan het hof. De Basse de Violon was wegens het grote formaat vooral geschikt om baslijnen te spelen en vormde in die tijd een belangrijke basis binnen de kamermuziek, later overgenomen door de contrabas.