Corona virus en reactie van het Koninklijk Conservatorium

Voor studenten die in financiële problemen zijn geraakt door de huidige Corona-crisis en niet in staat zijn zichzelf te onderhouden, hebben wij enkele mogelijkheden en suggesties op een rij gezet.

In Nederland zijn besmettingen met het nieuwe coronavirus (COVID-19) gemeld. Het Koninklijk Conservatorium Den Haag volgt de aanbevelingen op van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), en volgt de informatie van vergelijkbare instituten in binnen- en buitenland.

De veel gestelde vragen en antwoorden onderaan deze pagina worden doorlopend van een update voorzien. Mocht je vraag daar niet worden beantwoord, neem dan contact op via onderstaand formulier, of direct met je afdelingshoofd.

UPDATE 26 maart 21:00 uur

 • Momenteel bestudeert de Nederlandse regering de mogelijke maatregelen voor de periode na 6 april. De betreffende maatregelen worden begin volgende week verwacht. Ondertussen zijn alle scholen in het HBO (waartoe het KC behoort) en de Universiteiten, in overleg met het Ministerie van OCW, tot de overeenkomst gekomen het onderwijs tot 1 juni uitsluitend online aan te bieden.

  Daarom is ook het gebouw gesloten voor alle studenten, leerlingen, docenten en personeel en worden alle concerten en evenementen tot 1 juni geannuleerd.

  Deze overeenkomst is uiterst zorgvuldig tot stand gekomen, op basis van de recente stand en de te verwachten ontwikkeling van de pandemie. We zijn ons bewust van de impact op ons onderwijs en het persoonlijk leven van ieder van ons.
 • Er zijn veel vragen over overgangstentamens en vooral over de eindpresentaties. Wij, de Afdelingshoofden, de Directie, het Education Service Centre, in overleg met nationale en internationale conservatoria, zijn met elkaar in gesprek over de problemen die moeten worden geadresseerd waar het examens en examineren betreft.

  Wij zijn ervan overtuigd dat wij, wat betreft de voortgangstentamens, een online alternatief kunnen bieden. Voor de eindpresentaties (Bachelor 4 en Master 2) is dat veel minder vanzelfsprekend. Ik verwacht in de loop van volgende week, in elk geval voor 6 april, duidelijkheid te kunnen bieden. Dus, heb nog even geduld.
 • Om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming vanwege inkomstenderving door de corona-crisis, die niet kan worden gedekt met een extra lening van DUO of door andere voorzieningen van de overheid of gemeente, kunnen studenten vanaf vandaag bij de hogeschool een aanvraag indienen.

  De maandelijkse afschrijvingen van het collegegeld, zoals dat bij sommige studenten is geregeld, zullen vooralsnog voor de maanden maart en april worden opgeschort. Let wel, dat het hier om uitstel gaat, niet om kwijtschelding.
 • Net als bij alle Hogescholen vervalt onder de huidige omstandigheden de regel waarbij Bachelor 1 Studenten als zij in het eerste studiejaar onvoldoende studiepunten hebt behaald, zullen worden afgewezen, het zgn BSA (Bindend Studieadvies). Deze studenten zullen in het tweede jaar geplaatst worden en kunnen dan deze punten alsnog behalen.
 • Om internationale reizen en fysieke ontmoetingen te voorkomen, zullen alle toelatingsexamens online plaatsvinden. Details worden direct naar kandidaten gestuurd, alle informatie wordt verzameld en continu geactualiseerd via www.koncon.nl/entrance-exams.
 • De cateraar van de Koninklijke Academie ‘Juni’ (Nutshuis) biedt studenten van de KA en KC de mogelijkheid een betaalbare en voedzame vegetarische maaltijd op te halen voor €2,50 (Originele prijs €5,00. De Hogeschool doet per maaltijd een bijdrage van €2,50).
 • Docenten, studenten en leerlingen kunnen nu de website www.koncon.nl/e-learning bezoeken, voor ondersteuning bij het geven en volgen van online lessen.
 • Er wordt tot nadere berichtgeving niet gereisd (curriculum gerelateerd). Het KC biedt studenten en docenten die wensen terug te keren uit andere landen ondersteuning.

Contact
Houd je koncon e-mailadres in de gaten voor persoonlijke updates door directeur Henk van der Meulen, waarvan de hoofdlijnen ook op deze webpagina worden gedeeld. Tevens worden veel gestelde vragen onderaan deze pagina beantwoord en regelmatig aangevuld.

Afstemming over de inhoud van de lessen vindt direct plaats met docenten en je afdelingshoofd of coördinator, wiens contactgegevens je vindt op deze pagina.

Vragen over ICT graag richten aan ICT@hdkdenhaag.nl. Wees je bewust van de werkdruk die momenteel bij dit team ontstaat. Bezoek start.koncon.nl voor een overzicht van de digitale platformen die bij het Koninklijk Conservatorium in gebruik zijn. Via portal.office.com kan je direct met je @koncon.nl account inloggen in Microsoft Teams.

Als je vragen hebt die niet beantwoord worden op deze pagina of in onderstaande 'veel gestelde vragen' lijst, neem dan contact op via onderstaand formulier, dan doen we ons best deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Stel hier je vraag of deel je suggestie. Please leave your question or suggestion below.

Algemeen - Vragen en antwoorden

Het gebouw is momenteel gesloten. Mocht je echt een instrument of belangrijke spullen moeten ophalen, overleg dan met je afdelingshoofd of er mogelijkheden zijn om in overleg met facilitaire dienst het gebouw te betreden.

Het crisisteam van het KC en de School voor Jong Talent komt iedere dag bij elkaar om de situatie te volgen en indien nodig nieuwe beslissingen te nemen. Via koncon.nl/corona houden we iedereen op de hoogte, voegen we Frequently Asked Questions (FAQ's) toe en kunnen lezers vragen stellen via een formulier. Ouders van leerlingen van de School voor Jong Talent zullen, indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, tevens via de mail bericht krijgen.

(lichte) gezondheidsklachten, dan is het advies:

 1. Blijf thuis, en reis niet als je ziek bent.
 2. Medewerkers melden zich ziek bij hun leidinggevende en P&O via hr@hdkdenhaag.nl.
 3. Studenten melden zich ziek bij hun afdelingshoofd of coördinator.

Als de klachten verergeren, met name luchtwegklachten:

  • Neem eerst telefonisch contact op met je huisarts en vertel over je recente reis en je symptomen. Heb je geen huisarts, neem dan contact op met de GGD Haaglanden: 088-3550100. Vermijd contact met anderen. Ben je niet bij een huisarts geregistreerd, dan kan onze Studentendecaan je adviseren over waar je terecht kunt.

  Bij spoed in avond, nacht of weekend:

   Studenten - Vragen en antwoorden

   Voor betaalbare maaltijden biedt de cateraar van de Koninklijke Academie ‘June’ in het Nutshuis afhaalmaaltijden aan voor studenten die een studentenkaart van de KA of het KC kunnen tonen voor de prijs van €2,50 (Ze kosten eigenlijk €5,00, maar de school draagt de helft bij). De locatie is ruim en biedt voldoende mogelijkheid om afstand te bewaren tot anderen.

   Voor formele communicatie en de communicatie vanuit de afdelingen en docenten gebruikt het Koninklijk Conservatorium je @koncon.nl account.

   Soms zien we dat @koncon.nl e-mailadressen worden doorgestuurd naar een persoonlijk e-mail adres dat niet meer geldig of vol is, of het @koncon.nl account als Spam markeert. Mogelijk mis je daardoor vitale informatie, nog relevanter vanwege de huidige corona crisis (COVID-19).

   We willen je vragen actief je @koncon.nl account in de gaten te houden, wat kan via adminmail.koncon.nl. En er voor te zorgen dat er voldoende ruimte is in dit account, dus oude berichten op te ruimen.

   Je e-mailadres bestaat uit [studentnummer]@koncon.nl. Mocht je je wachtwoord vergeten zijn, bezoek dan de webpagina start.koncon.nl en klik op de optie ‘reset password’. Werkt dit voor jou niet, neem dan contact op met ICT@hdkdenhaag.nl.

   Het KC adviseert je onderstaande websites te raadplegen als je de laatste ontwikkelingen wilt volgen:

   De studentendecaan Elke de Roos biedt op het intranet informatie over hoe je in Nederland een huisarts vindt. Ook kan je bij spoed in avonden en weekenden bij de huisartsenpost terecht: Den Haag – Huisartsenpost Hadoks: 070 - 346 9669

   Voor het bezoeken van een huisarts zal je verzekerd moeten zijn. Via de volgende links vind je organisaties waar je je direct online kunt verzekeren, of zoek contact met International Students Adviser, Eugène Eijken:

   De volgende webpagina's bevatten veel informatie over verzekeren en gezondheidszorg (meertalig):

   De toelatingsexamens gaan door. Op korte termijn nemen we contact op met aanmelders om aan te geven hoe het toelatingsexamen voor hen zal verlopen. Dit zal op afstand (online) plaatsvinden, maar kan voor verschillende studierichting een andere inrichting krijgen. Het verdere contact hiervoor verloopt direct met de afdelingen en studentenadministratie. Houd de webpagina www.koncon.nl/entrance-exams in de gaten voor actuele updates.

   Om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming vanwege inkomstenderving door de corona-crisis, die niet kan worden gedekt met een extra lening van DUO of door andere voorzieningen van de overheid of gemeente, kunnen studenten bij de hogeschool een aanvraag indienen.

   Als gevolg van de tijdelijke sluiting kunnen studenten en docenten niet terecht in de bibliotheek. De boetes zullen niet oplopen, de sluitingsperiode wordt niet doorberekend.

   Tijdens de periode dat de bibliotheek gesloten is, kunnen studenten en docenten wel reserveren via de internetcatalogus (https://vubis.kabk.nl/kcweb/Vubis.csp). Al gemaakte reserveringen blijven staan.

   Vragen aan de medewerkers van de bibliotheek kan je stellen via library.kc@koncon.nl.

   We hebben de mogelijkheid onderzocht om een kleine groep studenten, die misschien niet thuis kunnen oefenen, onder strikte regels in het gebouw te laten studeren. Helaas hebben we geconcludeerd dat het gezondheidsrisico voor zowel deze studenten zelf als de collega's bij de receptie onder de huidige omstandigheden gewoonweg onaanvaardbaar is. We hopen dat je dat begrijpt.

   Docenten en studenten die contact hebben gehouden om de lessen voort te zetten willen we op het hart drukken dat één-op-één-les alleen online mogen worden gegeven en zeker niet persoonlijk één op één. Daarbij raden we het af om in ensembles samen te komen. Let op de landelijk afgekondigde gedragsregels:

   • Minimaliseer het contact met anderen;
   • Blijf zoveel mogelijk thuis;
   • Was je handen goed en regelmatig.

   Vanwege de annulering van talrijke concerten en andere muzikale/culturele activiteiten, kunnen inzendingen voor CDO punten voor onvoltooide projecten van geval tot geval worden geaccepteerd (bijvoorbeeld als repetities of voorbereidingen voor een bepaalde activiteit al hebben plaatsgevonden). Voor vragen kun je contact opnemen met Dominy Clements via CDO@koncon.nl.

   Wijziging in bindend studieadvies (BSA)
   Aan het eind van het eerste studiejaar krijg je te maken met het bindend studie-advies (BSA). Als je in het eerste jaar minder dan 45 studiepunten hebt gehaald, krijg je een negatief bindend studie-advies. Dit betekent dat je de opleiding niet mag vervolgen.

   Krijg je te maken met persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte of familie-omstandigheden) waardoor het niet lukt om 45 studiepunten te halen, is er de mogelijkheid om het studie-advies één keer op te schorten.

   Vanwege de coronamaatregelen wordt het voor sommige studenten moeilijk of zelfs onmogelijk om de 45 studiepunten te halen.

   Net als andere hogescholen in Nederland volgen wij het beleid van de Vereniging Hogescholen en geven daarom alle Bachelor 1 studenten die op 31 augustus 2020 geen 45 studiepunten hebben behaald geen negatief bindend studie-advies. Dit wordt uitgesteld naar volgend collegejaar. Dat houdt in dat alle Bachelor 1 studenten hun studie kunnen voortzetten. De studenten die 45 studiepunten of meer hebben gehaald, krijgen uiteraard wel meteen een positief studie-advies.

   Wat betekent dit nu voor jou?
   Behoor jij tot de groep die aan het einde van het studiejaar minder dan 45 punten heeft gehaald dan wordt het BSA een jaar opgeschort. Je kunt je studie vervolgen maar je krijgt in het tweede jaar alsnog te maken met het BSA. De norm die dan gehanteerd wordt, is het behalen van de propedeuse. Lukt het je niet om aan het eind van het tweede studiejaar je propedeuse te behalen, krijg je alsnog een negatief studie-advies en zul je de opleiding moeten staken. Het is dus belangrijk dat je in je tweede jaar het behalen van de propedeusevakken voor laat gaan.

   Uiteraard worden eventuele persoonlijke omstandigheden die gevolgen hebben voor je studievoortgang mogelijk meegewogen. Neem in geval van nieuwe studievertraging altijd contact op met de studentendecaan. Je kunt haar ook raadplegen als je vragen hebt over het BSA.

   Er zijn veel vragen over overgangsexamens en vooral over de eindpresentaties. Wij, de afdelingshoofden, de directie en het Education Service Centre bespreken momenteel in overleg met andere conservatoria, nationaal en internationaal, hoe om te gaan met de kwesties die moeten worden aangepakt met betrekking tot examens en examens.

   We zijn ervan overtuigd dat we online alternatieven kunnen bieden voor de overgangsexamens. Voor de eindpresentaties (Bachelor 4 en Master 2) is dit niet zo evident. We streven ernaar ergens volgende week, ruim voor 6 april, passende informatie te geven. Dus wees nog even geduldig

   Docenten en stafmedewerkers - Vragen en antwoorden

   Een bureaustoel of beeldscherm op de goede hoogte, het zijn dingen die thuis niet altijd vanzelfsprekend zijn. Toch is het belangrijk om ook tijdens het thuiswerken een goede werkomgeving te creëren.

   Je werkplek goed instellen kan met deze adviezen. Tips die ook van pas komen als je weer vanuit het Koninklijk Conservatorium kunt werken.

   Afwisseling
   Het is voor zowel je productiviteit als je lichaam belangrijk om niet te lang aaneengesloten te werken. Afwisseling kan op verschillende manieren: afwisseling van werkhouding, werktaken, regelmatig even wegkijken van het beeldscherm, nemen van micropauzes (van bijvoorbeeld 20 seconden). Gebruik maken van pauzesoftware kan hierbij helpen.

   Muziek en klimaat
   Onrustige muziek kan je concentratie verstoren, maar achtergrondmuziek kan je concentratie ook versterken. Zorg ook voor een goed klimaat in je huis. Het is individueel, maar rond de twintig graden is vaak een goede temperatuur. Je doet zittend werk waardoor je niet opwarmt, en dan moet het wel comfortabel zijn.

   Sneltoetsen
   Maak meer gebruik van Windows sneltoetsen, in plaats van de muis.

   Beperkt het gebruik van tablet en smartphone
   Zowel wat betreft totale duur per dag als de aaneengesloten duur. Voer taken die op een vaste werkplek gedaan kunnen worden daar ook uit. Wie met een laptop werkt, kan het beste een los toetsenbord en een losse muis gebruiken. Een andere tip is om hierbij je stoel goed aan te schuiven. Als je ver van je tafel of bureau zit, werk je met gestrekte armen. Dat geeft een hoge belasting voor je nek en schouders.

   Overal een goede werkplek.
   Zitten en het gebruik van beeldschermen komt vaak ook in privétijd voor. Daarbij gelden dezelfde risico’s. Het is dus ook na werktijd belangrijk af te wisselen en alert te zijn op signalen.

   De salarisbetalingen voor de medewerkers in loondienst lopen geen gevaar. Het salaris over de maand maart wordt op maandag 23 maart uitbetaald.

   We vragen Freelancers te overleggen met het hoofd van de afdeling waar ze voor werken, of en zo ja hoe het werk op afstand kan worden voortgezet. Wanneer het werk geheel of gedeeltelijk wordt voortgezet, dan kunnen de gewerkte uren op de gebruikelijke wijze worden gefactureerd.

   Gemaakte afspraken over in- en uitdiensttreding, tijdelijke taakuitbreidingen, vergoedingen en aanpassingen in de jaartaak worden allemaal verwerkt.

   De schriftelijke bevestiging van afspraken en arbeidsovereenkomsten kan echter vertraging oplopen. Medewerkers die dit betreft, worden hierover via email geïnformeerd.

   Medewerkers die thuis werken hoeven zich niet ziek te melden wanneer er in een normale situatie geen aanleiding zou zijn om zich ziek te melden. ‘Echte’ ziekmeldingen worden gedaan met een email aan het afdelingshoofd en aan HR@hdkdenhaag.nl.

   De geplande spreekuren bij de bedrijfsarts gaan gewoon door. Mocht je verkouden zijn, hoesten of koorts hebben, dan kan het spreekuurcontact worden omgezet in een telefonisch consult.

   Wanneer een in de komende weken geplande vakantie is geannuleerd, kunnen de toegekende vakantie-uren worden teruggeboekt. Geef dit svp door aan je afdelingshoofd en aan P&O via HR@hdkdenhaag.nl.