De Master Muziek als beste beoordeeld in de Nationale Studenten Enquête 2022

Afgelopen week zijn de resultaten van de Nationale Studenten Enquête 2022 (NSE) bekend gemaakt. een grootschalig landelijk onderzoek waarin naar de mening wordt gevraagd van studenten in het hoger onderwijs over hun opleiding en onderwijsinstelling.

We zijn trots op het feit dat onze Bachelor Muziek als één van de best beoordeelde opleidingen in Nederland wordt gezien. De Master Muziek wordt op vele onderdelen als beste beoordeeld en scoort zelfs het hoogst van alle Nederlandse opleidingen, een vermelding waard.

De Nationale Studenten Enquête is een integraal onderdeel van de gehele aanpak op kwaliteitscultuur binnen het Koninklijk Conservatorium. Een aanpak gebaseerd op de overtuiging dat door het combineren van interne en externe kennis en feedback, we de kwaliteit van onze opleidingen verbeteren.

Na eerste analyse vallen enkele hoofdlijnen in de resultaten op:

  • Over het geheel gezien is de tevredenheid van zowel bachelor- als masterstudenten licht toegenomen ten opzichte van 2021;
  • De score op faciliteiten is significant omhooggegaan, wat zeker een relatie heeft tot de verhuizing naar het nieuwe en indrukwekkende Amare;
  • Tevredenheid op de thema’s ‘beoordeling en feedback’ en ‘voorbereiding op de beroepsuitoefening’ is voor zowel de Bachelor-, als Master muziek licht toegenomen; desondanks blijft met name toetsing en beoordeling een belangrijk aandachtspunt de komende jaren.
  • ‘Betrokkenheid en contact’ en ‘Studielast’ worden dit jaar minder goed beoordeeld dan het jaar ervoor, een belangrijk aandachtspunt.

Wil je meer weten over de Kwaliteitscultuur binnen het Koninklijk Conservatorium, lees dan verder op www.koncon.nl.