EAS 2019 (Muziekeducatie): verslag

Van 18 tot 18 mei 2019 vond de conferentie The School I'd Like van EAS plaats in Malmö, Zweden. Adri de Vugt (afdeling Muziekeducatie) was hierbij aanwezig. Lees het korte verslag hieronder.

Adri de Vugt:

In mei j.l. bezocht ik de EAS-ISME Regional Conference in Malmo, SE. De conferentie had als thema ‘The School I’d Like’ en was gericht op de perspectieven op en percepties van muziekonderwijs van diegenen die er het meest toe doen – de leerlingen. Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder andere democratisering van muziekonderwijs, opvattingen van leerlingen over wat en hoe zij (muzikaal) willen leren, hoe leerlingen muziekonderwijs ervaren, en hervorming van het muziekonderwijs in de 21ste eeuw. Keynotes werden gegeven door Gary McPherson, Eva Saetre, en uiteraard ook leerlingen. Opvattingen om de leerlingen centraal te stellen, zijn niet nieuw. Echter achter het idee dat (muziek)onderwijs meer zou moeten aansluiten bij de behoeften van leerlingen gaan wel vaak verschillende betekenissen en bedoelingen schuil. De verschillende lezingen gaven inzicht in al die verschillende perspectieven. De conferentie trok bijna 400 bezoekers.

Voor meer info www.eas-music.org