Er komen steeds meer componisten die voorstellingen met choreografen willen maken- Martijn Padding

Martijn Padding organiseert samen met choreograaf Jan Linkens de eerste Internationale Dans Intensive & ChoreoComp bij Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Padding is hoofd van de afdeling Compositie aan het Koninklijk Conservatorium en heeft als pianist en componist veel samengewerkt met dansers en choreografen.

"Het profiel van de muziekkunstenaar verandert voortdurend," stelt Martijn Padding. "Een componist kan ook regisseur zijn tegenwoordig, videomaker enzovoort. Ook komen er steeds meer componisten die voorstellingen willen maken met choreografen en dansers. Het probleem is: hoe leer je dat?"

Een openbaring - "Zelf heb ik na mijn afstuderen de workshop met choreografen en componisten gedaan in Dartington. Dat was voor mij een levensveranderende cursus, echt een openbaring. Het was enorm boeiend om bezig te zijn met muziek en beweging."

"In de ochtend kreeg je een opdracht, 's avonds presenteerde je een korte voorstelling. Fantastisch. Je leerde niet alleen om goed samen te werken, maar ook wat wel of niet werkt en snel beslissingen te nemen. Bovendien werd je je bewust van je eigen creativiteit: componeren kun je ook in een of twee dagen en dan wordt het vaak niet slechter dan als je er een half jaar over doet."

Flexibele geest - "Die vorm heb ik hier ook gekozen in overleg met Jan Linkens, directeur van de Dansvakopleiding. Het is bijna instant composing voor de componist en choreograaf."

"Voor deze eerste editie heb ik drie componisten en drie musici geselecteerd uit mijn eigen groep bachelor- en masterstudenten. Het zijn allemaal mensen die graag met danskunstenaars willen werken. De componisten en choreografen werken tijdens de cursus elk in een eigen studio. Daarom heb ik drie percussionisten geselecteerd die wendbaar zijn met hun instrumentarium, goed met componisten kunnen samenwerken en flexibel zijn van geest."

Geen rood op rood - "De insteek is avontuurlijk, iedereen moet zich willen laten verrassen door merkwaardige combinaties. Beide partners moeten analytisch zijn en ruimte kunnen laten voor de ander. En begrijpen dat rood niet op rood hoeft, zoals John Cage en Merce Cunningham ons leerden. Muziek en dans kunnen in een voorstelling naast elkaar staan en hoeven elkaar niet te mickey mousen. Dat besef vind ik heel belangrijk."

"Een mooi voorbeeld is ook Igor Stravinski, die veel in het theater heeft gewerkt met de choreograaf George Balanchine. Zijn muziek, ook de composities die hij niet voor dansvoorstellingen schreef, is er heel erg door beïnvloed. De korte lijnen, de variatievorm, de beweeglijkheid en karakteristieke motieven - het komt allemaal voort uit zijn samenwerking met dansers. Dat is een prachtige vorm van inspiratie."

"Ik droom nu natuurlijk niet meteen van een nieuw succesduo zoals William Forsythe en Thom Willems, die ook in Den Haag studeerde. Waar ik op hoop is dat de deelnemers na afloop van deze eerste editie nog veel vaker willen samenwerken."

Deadline inschrijving is 15 mei 2022.
Voor meer informatie en aanmelden voor Summer Dance Intensive & ChoreoComp klik hier

Martijn Padding


MARTIJN PADDING studeerde compositie bij Louis Andriessen aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag en muziekwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Hij werkte als pianist en componist samen met diverse choreografen waaronder Krisztina de Châtel, muziektheaterregisseur Paul Koek, musici van het Ensemble LOOS en schrijver P.F. Thomése. Ook maakte hij programma's voor radio en gaf hij les in Ghana. Zijn oeuvre omvat werken voor solo instrument en ensemble, orkest en opera, die vaak tot stand komen in nauwe samenwerking met musici.