Film ProMiMiC - Muziek in ziekenhuizen

11 juli 2023

Op vrijdag 23 juni vond het symposium ProMiMiC (Professional Excellence in Meaningful Music in Healthcare) plaats. Het was een succesvol symposiums waarin onder andere muziek, onderzoeksresultaten en ervaringen van zowel musici als verpleegkundigen aan bod kwamen.
Tijdens het symposium ging ook de onderstaande film over het project in premiere. Deze film volgt 3 ProMiMiC-musici op een dag in het ziekenhuis. Naast de ervaringen van de musici kom je ook te weten hoe de patiënten en verplegers op de muziek reageren.

Kijk de film hieronder:

Professional Excellence in Meaningful Music in Healthcare (ProMiMiC) is het onderzoeksproject (2019-2023) naar persoonsgericht musiceren voor ziekenhuispatiënten en hun verpleegkundigen. In het onderzoek is de interprofessionele samenwerking tussen musici en verpleegkundigen onderzocht en is gekeken naar hoe persoonsgerichte (live) muziek kan worden ingezet als katalysator voor een compassievolle patiëntrelatie. Ook zijn modules voor onderwijs en professional development van musici en zorgprofessionals ontwikkeld. Het ProMiMiC consortium bestaat uit muziek- en ziekenhuiszorgpartners uit Groningen (met Hanzehogeschool als penvoerder), Den Haag, Wenen en Londen.