Het nieuwe boek van Wieke Karsten: In de muziek

Muziek maken is heerlijk. Iedereen die zingt of een instrument bespeelt, weet dat. Maar musiceren betekent ook oefenen, en alhoewel dat leuk en effectief kan zijn, is het voor velen soms moeilijk of frustrerend. Dat laatste geldt ook voor optreden, niet iedereen beleeft hier evenveel plezier aan. Fluitist en docent Wieke Karsten geeft in In de muziek nieuwe ideeën over oefenen, het interpreteren van muziek en musiceren onder spanning. Als we bewuster leren studeren, krijgen we meer grip op ons leerproces, en dat zorgt voor meer speelplezier en een beter resultaat. Vanuit wetenschappelijke hoek - zoals de hersenwetenschappen - is hier al veel onderzoek naar gedaan, maar de uitkomsten dringen maar mondjesmaat door tot onze studeer- en leskamers. In de muziek biedt, met behulp van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, iedereen die muziek maakt of hierin geïnteresseerd is, ideeën voor het oefenen van muziek en het leren omgaan met podiumspanning.

Wieke Karsten is fluitist en docent aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag en de Nederlandse Fluit Academie. Zij ontwikkelde de methode 'Musiceren, studeren en het brein' en geeft hierover lezingen, workshops en cursussen in binnen- en buitenland. Meer info: www.wiekekarsten.nl