Jaring Walta overleden (1941 - 2020)

Wij zijn bedroefd door het overlijden van Jaring Walta (1941 - 2020), violist, vioolpedagoog, bevlogen bestuurder. Hij was bijna 40 jaar verbonden aan het Koninklijk Conservatorium.

Jaring Walta was een begenadigd violist. Hij speelde in het Concertgebouw Orkest en was concertmeester bij het Overijssels Philharmonisch Orkest en van 1970 tot 2003 concertmeester bij het Residentie Orkest. Vanaf 1981, dus bijna 40 jaar, was hij als viooldocent verbonden aan het Koninklijk Conservatorium. (Ex)studenten en collega’s zullen hem herinneren als een overtuigde en overtuigende docent die met grote toewijding en inzet muzikaal talent als weinig anderen wist te vormen en tot bloei en excellentie te brengen. Tjeerd Top, Frederieke Saeijs, Koosje van Haringen, Kerstin Hoelen, Joris van Rijn, Ilona Sie Dian Ho en Emmy Storms waren een aantal van zijn vele leerlingen.

Naast zijn docentschap en niet te vergeten zijn onnavolgbare voorzitterschap van examencommisies was Jaring ook bestuurlijk actief. Hij was initiatiefnemer van de Iordens Viooldagen, het Davina van Wely Concours en de Yehudi Menuhin Stichting. Naast bestuurslid van bovengenoemde Stichtingen was hij ook bestuurslid van het Oscar Back Concours. Hij was één van de drijvende krachten in het bijeenbrengen van de verschillende vioolconcoursen tot het Nationale Vioolconcours.

Het Koninklijk Conservatorium, maar ook vioolspelend en muzikaal Nederland zijn Jaring Walta veel dank verschuldigd voor zijn grote en onvermoeibare inzet voor kwaliteitsverbetering en excellentie. Zonder hem had het Nederlandse vioollandschap er vandaag anders uitgezien. Wij wensen zijn familie en vrienden sterkte bij het verwerken van een groot verlies.

Henk van der Meulen, Directeur
Marlon Titre, Hoofd Klassiek