Nieuw platform voor samenwerking in onderzoek

18 mei 2021

Het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten hebben een lange traditie in het stimuleren van onderzoek in de kunsten. Met hun ‘eigen’ Academy of Creative and Performing Arts (ACPA) aan de Universiteit Leiden werken ze nu aan de oprichting van een nieuw platform voor onderzoek in en met de kunsten.

Doel van het nieuwe platform

Het platform moet kunstenaars en ontwerpers in staat stellen onderzoeksprojecten met elkaar te delen, kennis en ervaringen uit te wisselen en de zichtbaarheid van hun onderzoek te vergroten. Het moet nieuwe initiatieven stimuleren en samenwerking tussen onderzoekers, binnen en voorbij de grenzen van disciplines, mogelijk maken.

Met de oprichting van het platform willen de drie instituten ook hun eigen samenwerking verdiepen en mogelijkheden creëren om allianties met andere organisaties aan te gaan.

Eerste stappen – pilotproject en digitaal platform

Om de ontwikkeling van het platform een praktisch karakter te geven is meteen een pilootproject gestart. Sinds februari komt een Interdisciplinaire Onderzoeksgroep van vier onderzoekers van de drie instituten maandelijks bijeen.

De deelnemers zijn onderzoekers uit verschillende kunstdisciplines die lesgeven aan KC, KABK en ACPA: Justin Bennett (KC), Lyndsey Housden (KABK), Thalia Hoffman (ACPA) en Jed Wentz (ACPA). Samen met lectoren Paul Craenen (KC) en Alice Twemlow (KABK) verkennen ze raakvlakken tussen hun onderzoekspraktijken en wisselen ze ervaringen uit.

Meteen ook zijn voorbereidingen begonnen om een digitaal platform op te zetten. Dit platform, dat later dit jaar officieel wordt gelanceerd, staat in het teken van het presenteren en delen van onderzoeksprocessen en -resultaten.

Meer over de deelnemers van de Interdisciplinaire Onderzoeksgroep en het Onderzoeksplatform

Deel je ideeën
Heb je een vraag, een opmerking of wil je jouw ideeën delen over dit nieuwe platform, stuur dan een bericht naar Lianne van Roekel, coordinator l.vanroekel@hdkdenhaag.nl

Dit gezamenlijke initiatief wordt mogelijk gemaakt door de genereuze steun van het Regieorgaan SIA, dat de professionalisering stimuleert en de kwaliteit versterkt van toegepast onderzoek aan hogescholen in Nederland. Met het eenmalige IMPULS 2020-fonds biedt Regieorgaan SIA de mogelijkheid om toegepast onderzoek tijdens de COVID-19-crisis te behouden en versterken.

Gerelateerde links