Resultaten van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête

Woensdag 23 juni maakt Stichting Studiekeuze123 de resultaten bekend van de jaarlijkse Nationale Studenten Enquête (NSE). Ruim 330.000 hbo- en wo-studenten gaven begin dit jaar hun mening over de opleiding en onderwijsinstelling waar ze studeren. Binnen het Koninklijk Conservatorium (KC) deelde ruim 50% van de studenten hun feedback, landelijk lag dit percentage op 39%.

Tevreden over het onderwijs
Hoewel het een bijzonder jaar was waarin ook veel onderwijs op afstand werd gegeven, geeft landelijk 66% van de hogeschoolstudenten aan (zeer) tevreden te zijn over hun opleiding in het algemeen. Binnen het KC ligt dit percentage op 75%.

Studenten zijn ook gevraagd naar hun tevredenheid over specifieke aspecten van hun opleiding, zoals de inhoud of de sfeer, en ze kregen stellingen voorgelegd over bijvoorbeeld hun docenten en de aansluiting op de beroepspraktijk.

Positieve uitschieters zien we in de waardering van docenten en het gevoel van betrokkenheid en contact met de opleiding. 89% van alle studenten is het eens met de stelling dat docenten inhoudelijk deskundig zijn. Ook is ruim 86% het eens met de stelling zich veilig te voelen om zichzelf te zijn binnen het KC. Daarnaast geeft 89% aan dat de docenten ervoor zorgen dat het prettig is om vragen te stellen en dat ze veel kennis hebben over de beroepspraktijk. 83% van de studenten is het ermee eens dat de opleiding open staat voor feedback.

De waardering voor docenten wordt niet alleen in de NSE zichtbaar, maar ook in de recente visitatie van de Masteropleidingen en Master Sonologie, waar het externe panel als sterk punt deelde: “Docenten aan het conservatorium werken niet als individuen, maar er wordt echt gewerkt aan het creëren van teams door middel van team-teaching, geïntegreerde vormen van beoordeling en frequente docentenbijeenkomsten.”

Aandachtspunten
Uiteraard komen er ook aandachtspunten naar voren. We scoren bijvoorbeeld minder goed binnen het thema ‘toetsing en beoordeling’, ook benoemd in de recente visitatie. Komend najaar start een traject waarbij breed binnen het conservatorium zal worden gesproken over hoe dit te verbeteren.

Ook het contact met de beroepspraktijk, en dan met name bij de Masters, wordt minder goed beoordeeld. Het Masterprogramma is afgelopen jaar al grondig aangepast en ‘Professional Integration’ is nu een belangrijke pijler naast Onderzoek en Artistieke Ontwikkeling. Maar ook de nog nauwere samenwerking met de partners binnen het nieuwe Amare biedt hiertoe verdere mogelijkheden.

Wat doet het KC met deze resultaten?
Bovengenoemde resultaten zijn gemiddelden en niet iedereen zal zich herkennen in de uitkomsten. De uitkomsten van de NSE worden binnen het KC geïntegreerd in de ‘Lemniscaat van Continue Verbetering’. Daarin worden de artistieke kwaliteit en de onderwijskundige kwaliteit van ons onderwijs (en het volgen daarvan) met elkaar in verband gebracht. Zo werken we steeds samen aan een kwaliteitscultuur op het KC. Instrumenten die daarvoor worden ingezet zijn studentenpanels, alumni-onderzoek, bezoeken van externe ‘Critical Friends’, (internationale) externe commissieleden, input van de opleidings- en examencommissie, en de internationale vergelijking met andere instituten.

Afdelingshoofden en studenten vertellen hoe de resultaten van de NSE binnen het Lemniscaat worden opgenomen.

Studiekeuzevoorlichting en verbeteren van het onderwijs
Studiekeuze123 gebruikt de resultaten voor landelijke studiekeuzevoorlichting aan toekomstige studenten op Studiekeuze123.nl. Via het NSE Dashboard is het ook mogelijk zelf de resultaten te bekijken en vergelijken.