De hoogte van het collegegeld hangt onder meer af van de nationaliteit van de student, diens eventuele graad in het Nederlandse hoger onderwijs, inschrijvingsvorm en instroomjaar.

Herinschrijving betekent voortzetting van dezelfde studie.

Het wettelijk collegegeld voor voltijdse opleidingen is door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld op € 2.530.

Het wettelijk collegegeld geldt alleen voor studenten die geen Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben en een EER-nationaliteit bezitten (EER is incl. NL), of de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebben, en voor niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus.

Studenten van buiten de EER en studenten die reeds een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben behaald, betalen instellingscollegegeld. Dit wordt door het College van Bestuur vastgesteld.

Meer informatie over het instellingscollegegeld vindt u op de website van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Het Koninklijk Conservatorium stelt beurzen beschikbaar. Deze zogenaamde KC-excellentiebeurzen worden toegekend aan masterkandidaten die de beste toelatingsexamens afleggen (zowel EER als niet-EER-studenten komen in aanmerking). Klik hier voor meer informatie.

Instroom 2023 - 2024

Bachelor- en Masteropleidingen Instroom 2023 - 2024
Nederlandse en andere EER-studenten (die nog geen Nederlands Bachelor-respectievelijk Masterdiploma bezitten)€2.530
Tweedejaars studenten Docent Muziek die zich in 2023/24 voor het 1e jaar inschreven in een Nederlandse bacheloropleiding€1.265
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- respectievelijk Masterdiploma bezitten, betalen het instellingscollegegeld€10.792
Studenten aan de opleidingen DNOA en NMO€6.136

Bachelor- en Masteropleidingen
Niet EER-studenten€10.792
Studenten van Oekraïense nationaliteit betalen het instellingscollegegeld, dat voor hen even hoog is als het wettelijke collegegeld van 2.530.€2.530

Niet-EER-studenten met een in Nederland wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus

€2.530

Studenten aan de opleidingen DNOA en NMO€6.136

Instroom 2022 - 2023

Bachelor- en Masteropleidingen Instroom 2022 - 2023
Nederlandse en andere EER-studenten (die nog geen Nederlands Bachelor-respectievelijk Masterdiploma bezitten)€2.530
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- respectievelijk Masterdiploma bezitten, betalen het instellingscollegegeld€9.168
Studenten aan de opleidingen DNOA en NMO€6.136

Bachelor- en Masteropleidingen
Niet EER-studenten€9.168
Studenten van Oekraïense nationaliteit betalen het instellingscollegegeld, dat voor hen even hoog is als het wettelijke collegegeld van 2.530.€2.530

Niet-EER-studenten met een in Nederland wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus

€2.530

Studenten aan de opleidingen DNOA en NMO€6.136

Instroom 21-22, 20-21 en 19-20

Bachelor- en Masteropleidingen Instroom
Nederlandse en andere EER-studenten (die nog geen Nederlands Bachelor-
respectievelijk Masterdiploma bezitten)
€2.530
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- respectievelijk Masterdiploma bezitten, betalen het instellingscollegegeld€8.592
Studenten aan de opleidingen DNOA en NMO€6.136

Bachelor- en Masteropleidingen Instroom
Niet EER-studenten€8.592
Studenten van Oekraïense nationaliteit betalen het instellingscollegegeld, dat voor hen even hoog is als het wettelijke collegegeld van 2.530.€2.530

Niet-EER-studenten met een in Nederland wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus

€2.530
Studenten aan de opleidingen DNOA en NMO€6.136

Instroom 2018-2019 en eerder

Bachelor- en Masteropleidingen Instroom 2018-2019 en eerder
Nederlandse en andere EER-studenten (die nog geen Nederlands Bachelor-
respectievelijk Masterdiploma bezitten)
€2.530
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- respectievelijk Masterdiploma bezitten, betalen het instellingscollegegeld€5.728
Studenten aan de opleidingen DNOA en NMO€6.136
Bachelor- en Masteropleidingen Instroom 2018-2019 en eerder
Niet EER-studenten€5.728

Niet-EER-studenten met een in Nederland wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus

€2.530
Studenten aan de opleidingen DNOA en NMO€6.136

Vragen?

Wanneer ben je een herinschrijver?

Als je in het huidige studiejaar bent ingeschreven voor een bachelor of masteropleiding aan het KC en je wilt je voor het nieuwe studiejaar opnieuw inschrijven.

Het KC beschouwt je ook als een herinschrijver als je in het studiejaar 2021-2022 of eerder bent ingeschreven maar geen diploma behaald en nu voor 2023-2024 wilt terugkomen om de opleiding af te maken en het diploma te behalen.

Contact

Neem contact op met onze studentenadministratie.