De hoogte van het collegegeld hangt onder meer af van de nationaliteit van de student, diens eventuele graad in het Nederlandse hoger onderwijs, inschrijvingsvorm en instroomjaar.

Herinschrijving betekent voortzetting van dezelfde studie.

Het wettelijk collegegeld voor voltijdse opleidingen is door het Ministerie van Onderwijs vastgesteld op € 2.209.

Het wettelijk collegegeld geldt alleen voor studenten die geen Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben en een EER-nationaliteit bezitten (EER is incl. NL), of de Zwitserse of Surinaamse nationaliteit hebben, en voor niet-EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap of asielzoekersstatus.

Studenten van buiten de EER en studenten die reeds een Nederlands Bachelor- of Masterdiploma hebben behaald, betalen instellingscollegegeld. Dit wordt door het College van Bestuur vastgesteld.

Meer informatie over het instellingscollegegeld vindt u op de website van de Hogeschool der Kunsten Den Haag.

Het Koninklijk Conservatorium stelt beurzen van € 5.000,- beschikbaar. Deze zogenaamde KC-excellentiebeurzen worden toegekend aan masterkandidaten die de beste toelatingsexamens afleggen (zowel EER als niet-EER-studenten komen in aanmerking). Klik hier voor meer informatie.

Instroom 2021 - 2022

Bachelor- en Masteropleidingen
Nederlandse en andere EER-studenten (die nog geen Nederlands Bachelor-respectievelijk Masterdiploma bezitten)
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- respectievelijk Masterdiploma bezitten, betalen het instellingscollegegeld
Bachelor- en Masteropleidingen
Non-EEA students
Niet EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus

Instroom 2020-2021

Bachelor- en MasteropleidingenNa korting Nationaal Programma Onderwijs
Nederlandse en andere EER-studenten (die nog geen Nederlands Bachelor-
respectievelijk Masterdiploma bezitten)
€1.084
Voor Nederlandse en andere EER-studenten die zich in 2019-2020 voor het eerst in het Nederlands hoger onderwijs inschreven en die gestart zijn met de Bacheloropleiding Docent Muziek, geldt in 2020-2021 net als in 2019-2020 een halvering van het wettelijk collegegeld (studiejaar 2)€542
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- respectievelijk Masterdiploma bezitten, betalen het instellingscollegegeld
€6.416
Bachelor- en MasteropleidingenNa korting Nationaal Programma Onderwijs
Niet EER-studenten€6.416
Niet EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus€1.084

Instroom 2019-2020

Bachelor- en MasteropleidingenNa korting Nationaal Programma Onderwijs
Nederlandse en andere EER-studenten (die nog geen Nederlands Bachelor- respectievelijk Masterdiploma bezitten)€1.084
Voor Nederlandse en andere EER-studenten die zich in 2019-2020 voor het eerst in het Nederlands hoger onderwijs inschreven en die gestart zijn met de Bacheloropleiding Docent Muziek, geldt in 2020-2021 net als in 2019-2020 een halvering van het wettelijk collegegeld (studiejaar 2)€542

Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- respectievelijk Masterdiploma bezitten, betalen het instellingscollegegeld

€6.416
Bachelor- en MasteropleidingenNa korting Nationaal Programma Onderwijs
Niet EER-studenten€6.416
Niet EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus€1.084

Instroom 2018-2019 en eerder

Bachelor- en MasteropleidingenNa korting Nationaal Programma Onderwijs
Nederlandse en andere EER-studenten (die nog geen Nederlands Bachelor-
respectievelijk Masterdiploma bezitten)
€1.084
Nederlandse en andere EER-studenten die al een Nederlands Bachelor- respectievelijk Masterdiploma bezitten, betalen het instellingscollegegeld€3.916
Bachelor- en MasteropleidingenNa korting Nationaal Programma Onderwijs
Niet EER-studenten€3.916
Niet EER-studenten met een wettelijk geregistreerd EER-partnerschap, een asielzoekersstatus of vluchtelingenstatus€1.084

Vragen?

Wanneer ben je een herinschrijver?

Als je in het huidige studiejaar bent ingeschreven voor een bachelor of masteropleiding aan het KC en je wilt je voor het nieuwe studiejaar opnieuw inschrijven.

Het KC beschouwt je ook als een herinschrijver als je in het studiejaar 2018-2019 of eerder bent ingeschreven maar geen diploma behaald en nu voor 2020-2021 wilt terugkomen om de opleiding af te maken en het diploma te behalen.

Contact

Neem contact op met onze studentenadministratie.

Onze opleidingen