Klaske de Haan

Van jongs af aan ben ik geboeid door muziek. Op mijn derde speelde ik al op de trompet van mijn vader. Eerst begon ik met blokfluitlessen en toen ik 9 jaar was kreeg ik cornetlessen aan de muziekschool in Sneek.

Na een jaar cornetles  verruilde ik de cornet voor de hoorn.  Ik werd gegrepen door de mooie klanken  van het instrument. Hier begon ook de liefde voor de klassieke muziek. Ik luisterde als kind  eindeloos veel  naar Mahler symfonieën.

Na de middelbare school was het voor mij een logische keuze om aan het conservatorium te gaan studeren. Ik droomde er van om hoorniste te worden in een symfonie orkest en daarnaast les te geven op de hoorn.

Mijn conservatoriumstudie ben ik begonnen in Groningen bij Oldrich Milek.

Na een jaar ben ik verder gaan studeren aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag, waar ik bij Oldrich Milek studeerde en vervolgens bij Hans Dullaert.

Na een succesvolle auditie werd ik aangenomen bij het Nationaal Jeugdorkest en kreeg  ik een stageplek bij het Residentie Orkest.

In 1997 behaalde ik mijn diploma Docerend Musicus waarna ik verder ging met mijn hoornstudie aan de Fontys Hogeschool in Tilburg. Mijn docent was Herman Jeurissen, bij hem behaalde ik in 2000 mijn diploma Uitvoerend Musicus.

Ik remplaceerde bij diverse orkesten waaronder Het Residentie Orkest, Rotterdams Philharmonisch Orkest en het Radio Filharmonisch Orkest.

Ook volgde ik diverse masterclasses en zomercursussen bij onder andere Froydis Ree Wekre, Peter Damm, Luc Berge en Ab Koster.

Sinds 2003 ben ik als hoorndocente verbonden aan Scholen in de Kunst te Amersfoort. Hier geef ik hoornlessen aan kinderen vanaf 7 jaar maar ook aan volwassenen. Daarnaast geef ik muziekeducatielessen en muziekprojecten op basisscholen voor groep 1 t/m 8.

Mijn motivatie is om zo veel mogelijk kinderen in aanraking te laten komen met muziek, zodat ieder kind kan ervaren hoe fijn het is om muziek te maken. Mijn ervaring is dat kinderen door muziek te maken hun sociaal emotionele vaardigheden kunnen ontwikkelen. Door het geven van diverse  muzieklessen aan kinderen hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het ontplooien van hun talenten. 

Docent bij de studies