Afscheid Monica Damen als hoofd afdeling Zang

8 februari 2023

Na bijna 10 jaar werkzaam geweest te zijn voor de afdeling Zang van het Koninklijk Conservatorium, neemt Monica Damen op 9 februari afscheid van het conservatorium.

Na een studie geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam, begon Monica in maart 1986 als productieleider bij het Groot Omroepkoor. Vanaf augustus 1991 was zij manager van het Groot Omroepkoor en tevens plaatsvervangend directeur van het Muziekcentrum van de Omroep tot en met juli 2013. Toen het Koninklijk Conservatorium op zoek was naar een nieuw hoofd voor de afdeling Zang hoefde Monica daar niet lang over na te denken. Na haar jarenlange ervaring in het werken met zangers bij de omroep, was zij geïnteresseerd om kennis te maken met de opleidingskant, en met haar kennis en ervaring in de praktijk richting te geven aan de inhoud van de studie.

Dit resulteerde onder meer in het opstarten van de master Ensemblezang, en ook andere onderdelen van het curriculum werden versterkt door samenwerking met mensen uit het beroepenveld. Dit resulteerde bijvoorbeeld in projecten met regisseurs, dirigenten, het Nederlands Kamerkoor, het Orkest van de Achttiende Eeuw en het Schönberg Ensemble. Door haar ervaring met het werken in een grote organisatie voor muziekproductie zoals als het Muziekcentrum van de Oproep, heeft Monica bijgedragen aan de professionalisering van de afdeling Zang.

Onvermoeibaar heeft zij zich ingezet voor studenten en docenten door regelmatig overleg te organiseren en te luisteren naar wat wenselijk of noodzakelijk was. Ook heeft zij gewerkt aan het vergroten van de transparantie van de onderwijsprocessen en het verduidelijken van procedures. Tijdens talloze concerten, auditierondes voor projecten en de uitvoeringen van projecten is Monica’s aanwezigheid een grote waarde geweest. Door haar grote betrokkenheid, inzet en niet aflatende energie heeft zij een grote bijdrage geleverd aan de verdere ontwikkeling van de afdeling Zang.

Namens de afdeling Zang,
Gerda van Zelm