Boekpresentatie Beweging in Muziekpedagogiek

14 juni 2023

Op dinsdag 6 juni vond op het Koninklijk Conservatorium de feestelijke presentatie plaats van de publicatie Beweging in Muziekpedagogiek, 10 jaar onderzoek en ontwikkeling. Het boek is de vijfde in een reeks die de intentie heeft onderzoek in muziekonderwijs op een informatieve en toegankelijke manier te beschrijven. De presentatie was extra feestelijk omdat de boekenreeks Muziekpedagogiek in beweging in 2023 haar tiende verjaardag viert. In tegentelling tot de eerdere edities kijken de auteurs niet zozeer vooruit op welke (toekomstige) bewegingen zich zouden kunnen voordoen, ze kijken vooral terug op de afgelopen tien jaar. Met een kwinkslag kreeg deze speciale editie dan ook de toepasselijke titel Beweging in Muziekpedagogiek.

Na een welkomstwoord door Margi Kirschenmann (hoofd Educatie) leidde Piet Hagenaars, onderzoeker Cultuuronderwijsbeleid, de boekpresentatie in. Hagenaars gaf een historisch overzicht van waaruit accenten op onderzoeksthema’s mogelijk zijn te verklaren. Een belangrijke kritische kanttekening die hij onder meer plaatste, was dat aard en inhoud van de kendoelen voor de kunstvakken veel meer aandacht verdient.

De redacteuren Thomas De Baets en Adri de Vugt gaven vervolgens een inkijkje in het nieuwe boek. Aan de hand van citaten die als een soort teasers fungeerden, lichtten zij de verschillende thema’s uit het boek toe.

De publicatie bevat bijdragen van over vakkenintegratie (Suzan Overmeer & Thomas Geudens), creativiteit (Melissa Bremmer & Filip Verneert), technologie (Benno Spieker & Luc Nijs), muziektherapie (Mieke van Uytvanck & Marjolein Wagemans), muzikaal spel (Christine Nieuwmeijer) en praktijkonderzoek (Thomas De Baets, Tine Castelein & Adri de Vugt).

Omdat de publicatie een resultaat is van de samenwerking tussen LUCA School of Arts en het Koninklijk Conservatorium kregen Martin Prchal (adjunct-directeur Koninklijk Conservatorium) en Simon van Damme (algemeen directeur LUCA School of Arts) het eerste exemplaar aangeboden.