Viering MuziekopleidersAkkoord en gratis workshops op 4, 5 en 6 oktober

30 september 2022

Met het MuziekopleidersAkkoord werkt Meer Muziek in de Klas samen met alle conservatoria en pabo’s, het onderwijs en diverse partners toe naar structureel muziekonderwijs voor alle kinderen op basisscholen in Nederland en het Caribische deel.

Op woensdagmiddag 5 oktober 2022 wordt het tweejarig bestaan van het MuziekopleidersAkkoord gevierd in Amare, huis van het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Op deze dag blikken we terug op wat conservatoria en pabo’s het afgelopen jaar gezamenlijk hebben bereikt en hoe opleidingen de opgedane kennis kunnen benutten.

We kijken vooral ook vooruit: welke uitdagingen zijn er? Welke thema’s verdienen de komende jaren extra aandacht? Het programma bestaat uit plenaire delen en break-outs, muziek en gelegenheid om te netwerken met collega’s en studenten van andere instituten. Het programma op 5 oktober is uitsluitend voor genodigden.

Gratis nascholingsbijeenkomsten – 4 en 6 oktober
Ter gelegenheid van het 2 jarig bestaan van het MuziekopleidersAkkoord organiseert het Koninklijk Conservatorium twee gratis workshop-avonden in samenwerking met Hogeschool Inholland, de Haagse Hogeschool en CultuurSchakel.
De avonden vinden plaats in Amare en zijn bedoeld voor muziekdocenten, vakspecialisten, leerkrachten die affiniteit hebben met muziekonderwijs en studenten van het conservatorium en van de pabo’s. Meld je snel aan want er is beperkt plek:

Locatie: Studio 1 van het Koninklijk Conservatorium
Onder begeleiding van Suzanne Zandstra maak je kennis met verschillende manieren om vakoverstijgend muziekonderwijs te ontwerpen en ga je ook zelf aan de slag met dit thema.
Voor meer inhoudelijke en praktische informatie over deze workshop, zie de website.
Aanmelden kan door een mail te sturen aan: educatie@koncon.nl

Extra: een mooi vervolg op de workshop op 4 oktober is het Leernetwerk Muziek van CultuurSchakel op woensdag 19 oktober van kunstenaar/Docent Wolf Brinkman.

Locatie: Studio 1 van het Koninklijk Conservatorium

Aan de hand van één nummer ga je samen met Freek+Eric aan de slag met zang, beats en beweging en ontdek je hoeveel verrassende oefeningen en spellen je met slechts dit ene lied kunt doen. Via deze link vind je meer informatie over deze energieke workshop. Aanmelden kan door een mail te sturen aan: educatie@koncon.nl

‘In de klas zijn rekenen en taal doelen, in de kunsten zijn het middelen’

Twee keer per jaar organiseert Leernetwerk Muziek een bijeenkomst voor vakdocenten en leerkrachten muziek in het primair onderwijs (met of zonder muziekopleiding). Tijdens de bijeenkomst 19 oktober staat vakoverstijgend werken vanuit muziek op de agenda en dit sluit aan bij de hierboven genoemde workshop ‘Muziek buiten de lijntjes’.
Kunstenaar/docent Wolf Brinkman licht zijn werkwijze met cultuurbouwstenen toe en dit pas je vervolgens toe op een onderwerp uit je eigen praktijk.
Alle informatie over deze bijeenkomst is te vinden op de website van CultuurSchakel.

Wat is het MuziekopleidersAkkoord?
In oktober 2020 ondertekenden alle pabo’s en conservatoria van Nederland het MuziekopleidersAkkoord waarmee zij een langetermijnsamenwerking van twaalf jaar sloten. Doel van het Akkoord is om ervoor te zorgen dat toekomstige groeps- én vakleerkrachten gemotiveerd en met goede kennis en vaardigheden muziekonderwijs kunnen geven op de basisschool. Met het MuziekopleidersAkkoord werkt Meer Muziek in de Klas samen met alle conservatoria en pabo’s, het onderwijs en diverse partners toe naar structureel muziekonderwijs voor alle kinderen op basisscholen in Nederland en het Caribische deel.

Wat doet het Koninklijk Conservatorium om de doelen uit het akkoord te behalen?

  • De afgelopen jaren hebben we de aandacht voor het primair onderwijs binnen de opleiding Docent Muziek aanzienlijk vergroot, in alle jaren van de opleiding lopen studenten in dit werkveld stage of kunnen ze daarvoor kiezen;
  • We hebben regelmatig overleg met Hogeschool Inholland, de Haagsche Hogeschool en CultuurSchakel. Hierin bespreken we actuele ontwikkelingen in het (kunst)onderwijs en organiseren we gezamenlijke nascholingsbijeenkomsten die aansluiten bij de actuele ontwikkelingen;
  • Om de kwaliteit van het muziekonderwijs te verbeteren is het belangrijk dat muziekdocenten en leerkrachten goed met elkaar samenwerken. Omdat deze samenwerking vanzelfsprekend zou moeten zijn willen we dat studenten elkaar al tijdens de opleiding ontmoeten. Daarom organiseren we voor studenten van de Docent Muziek opleiding en voor pabostudenten diverse inspirerende ontmoetingsdagen en workshops;
  • In 2022-2023 zullen studenten van de Docent Muziek opleiding van het KC en van de Pabo Hogeschool Inholland samen een vakoverstijgende project of lessenserie ontwikkelen. Dit gaan ze op hun eigen stageschool uitvoeren en daarna met elkaar nabespreken op een Terugkomdag.

Samenwerking Aruba en het Koninklijk Conservatorium

Om het muziekonderwijs op Aruba te versterken doen we het volgende:

  • Er is een tekort aan geschoolde muziekdocenten in het Caribisch gebied. Het conservatorium streeft ernaar om meer studenten van de ABC eilanden te werven en op te leiden. We zien de afgelopen jaren al een behoorlijke groei in het aantal studenten uit Aruba en Curaçao.
    Het Koninklijk Conservatorium organiseert een intensieve trainingsweek voor docenten van het Leerorkest Aruba. Zij komen in het najaar of in het vroege voorjaar naar Nederland. We organiseren de trainingen in samenwerking met Leerorkest Amsterdam en het Residentie Orkest.
  • De Docent Muziek opleiding onderzoekt samen met het Leerorkest Aruba en middelbare scholen op het eiland of het mogelijk is om stageplekken voor onze studenten op Aruba te creëren. Studenten kunnen dan voor langere tijd ondersteuning bieden in het muziekonderwijs daar. Daarnaast kunnen ze heel veel leren van de Arubaanse muziek en cultuur. De eerste stages zullen naar verwachting in 2023 plaatvinden.
  • Suzan Overmeer, coördinator van de opleiding Docent Muziek voltijd, gaat in november op studiereis naar Aruba. Ze zal daar Nederlandse studenten begeleiden die workshops en nascholingen geven aan leerkrachten op de basisschool en studenten van de PABO. De reis wordt door Meer muziek in de klas georganiseerd; er gaan studenten en begeleiders van conservatoria en Pabo's uit heel Nederland mee.