Master Research Early Music Theory

16 juni 2020

In maart zouden de masterstudenten tijdens het Master Research Symposium hun onderzoeksprojecten presenteren aan een internationale commissie. Vanwege de corona-maatregelen vond het symposium dit jaar online plaats. Tim Braithwaite is een van de masterstudenten die dit jaar hun opleiding afronden. Hij is zanger, en naast zijn werk als docent aan het Koninklijk Conservatorium rondt hij dit jaar ook zijn Master Early Music Theory af.

'Ik heb mijn Bacheloropleiding gedaan aan Royal Holloway, University of London. Dit was een Bachelor in ‘Music', een brede opleiding met musicologische, theoretische en praktische elementen. Maar wat misschien wel de meest invloedrijke educatieve ervaring uit mijn carrière tot nu toe is geweest, is mijn jaar als ‘choral scholar’ bij het Truro Cathedral Choir, waarin ik zong met het professionele Cathedral Choir dat wekelijks zeven kerkdiensten verzorgde.'

Tim kwam naar het Koninklijk Conservatorium Den Haag voor zijn Master, waarbinnen het doen van onderzoek een belangrijk onderdeel is.

Anoniem Schots manuscript
'Ik was erg blij met mijn onderzoeksbegeleider Niels Berentsen. Zijn positie als een van de leidende specialisten in dit vakgebied was een van de redenen waarom ik ervoor heb gekozen om in Den Haag te studeren. Zijn steun en vertrouwen gedurende het hele proces was en blijft van onschatbare waarde. De focus van mijn onderzoek in de afgelopen twee jaar lag op de inhoud van een anoniem Schots manuscript uit ongeveer 1580, en dan met name de hoofdstukken uit het manuscript die betrekking hebben op de praktijk van het ‘super librum’ improviseren. Naast een commentaar bij- en contextualisering van de bron, leverde ik een gedeeltelijke vertaling van het historische Schots naar modern Engels, evenals transcripties van de vele muzikale voorbeelden die in de bron te vinden zijn. '

Vanwege de nodige corona-maatregelen werden alle Master Research presentaties online gegeven. Over zijn presentatie vertelt Tim: ‘Ik heb mezelf opgenomen terwijl ik door de dia’s van mijn presentatie sprak. In deze situatie waren de praktische elementen van mijn presentatie helaas onmogelijk. Graag had ik enkele polyfone voorbeelden uit de bron willen demonstreren, maar helaas was het onmogelijk om mijn ensemble bij elkaar te krijgen.’

Relatie met muziekculturen uit het verleden
We vroegen Tim waarom onderzoek doen belangrijk is voor musici. 'Dit is een zeer interessante vraag, en het is moeilijk om voor andere musici te spreken die misschien andere prioriteiten hebben. Maar ik denk dat alle musici worden gedefinieerd, althans gedeeltelijk, door hun relatie met muzikale culturen uit het verleden. Vooral degenen onder ons die regelmatig repertoire uit het verleden uitvoeren. Voor mij betekent onderzoek de vrijheid om te ontsnappen aan orthodoxie of ‘de juiste leer’, en de mogelijkheid om alles wat ik als universeel beschouw in mijn muzikale waardesysteem te bevragen. Een aspect dat ik bijzonder fascinerend vind, is de relatie die een musicus heeft met muzieknotatie, vooral wanneer het gaat over wat we zouden kunnen omschrijven als improvisatie.’

Voortzetting van het onderzoek
‘Ik wil graag mijn dank betuigen aan alle medewerkers die me in de loop van mijn Master hebben geholpen, Niels Berentsen in het bijzonder. Ik ben verheugd om in de toekomst met hem samen te kunnen werken wanneer ik de komende jaren mijn onderzoek voortzet via de Haute École de Musique de Genève, waar hij nu lesgeeft.’