Onderzoeksbeurzen toegekend door stichting De Zaaier

10 juni 2024

Stichting De Zaaier heeft weer financiële steun verleend aan Master Research-studenten van het Koninklijk Conservatorium, in verlenging van haar inzet voor muziek en wetenschap. Wij belichten het recente besluit van de stichting om voor het studiejaar 2023-2024 zestien studenten te financieren, na de eerste ondersteuning van zeven masterstudenten in 2020.

Ondersteuning van onderzoek in de kunsten

Stichting De Zaaier is een klein kapitaalfonds opgericht in 1985 door mevrouw Dieuwke Honig-Prager. De emancipatie van het individu en het bevorderen van duurzame ontwikkeling staan ​​centraal in de filosofie van De Zaaier. Naast hun ontwikkelingswerk heeft De Zaaier een percentage van hun geld gereserveerd voor de ondersteuning van onderzoek in de kunsten, wat in het verleden grotendeels bestemd was voor promotieonderzoek aan de Universiteit Leiden.

In het najaar van 2020 benaderde het bestuur van De Zaaier Kathryn Cok, hoofd Master Research, met de vraag of zij Master Research studenten hier aan het Koninklijk Conservatorium financieel konden ondersteunen. De Zaaier is vooral geïnteresseerd in de wisselwerking tussen muziek en wetenschap. Het prachtige resultaat van de discussie die volgde is dat zeven van onze toenmalige masterstudenten, nu alumni, financiële steun kregen voor hun onderzoek. Dit gebeurde op basis van een onderzoeksvoorstel dat zij hadden ingediend in het kader van het mastervak: Introduction to Research in the Arts. De Zaaier was onder de indruk van de diversiteit van onze studentenpopulatie en de originaliteit van de ingediende onderzoeksvoorstellen. De geselecteerde studenten vertegenwoordigen verschillende afdelingen van het Conservatorium.

Nieuwe steun aan zestien masterstudenten

Stichting Zaaier heeft voor dit studiejaar 2023-2024 wederom genereus financiële steun aangeboden aan zestien M1-studenten, waarvoor de afdeling Master Research oprecht dankbaar is.
Eén van de geselecteerde studenten is Alberto Tombolan, zijn onderzoek gaat over collectieve compositie, en daarmee het creatieve proces in het gezamenlijk muziek maken. Sociologie is het belangrijkste vakgebied binnen zijn onderzoek waar muziek en wetenschap, of preciezer sociale wetenschappen, samen komen. “Stichting De Zaaier motiveert mij om in mijn project te blijven geloven door financiële steun te verlenen om mijn doelen te bereiken.”

Veel dank aan stichting De Zaaier voor hun voortdurende steun aan onze studenten!