Winnaars Dansbeurs en Aanmoedigingsprijs Cultuurfonds

Rodriquez en Angelina zijn de winnaars Dansbeurs Cultuurfonds School voor Jong Talent 2018-2019

De Stichting Cultuurfonds School voor Jong Talent stelde ook dit studiejaar de Dansbeurs Cultuurfonds aan de Dansvakopleiding beschikbaar voor leerlingen van de balletgroepen VI t/m VIII. De Dansbeurs is bedoeld voor een vervolgopleiding aan een gerenommeerde erkende opleiding in het buitenland of een kortdurende opleiding, cursus of workshop in het buitenland gericht op de uitvoeringspraktijk als danser. De Masterclass werd gegeven door Joanne Zimmerman; de jury - Aurélie Cayla, Francis Sinceretti, Karin Schnabel en Pascale Neveu-Eyk - beoordeelde de deelnemers op talent, artisticiteit en techniek, daarbij rekening houdend met de ontwikkelingsfase waarin de leerling zich bevindt. Aansluitend aan de Masterclass ging de jury in beraad en vervolgens werd de uitslag bekend gemaakt door Pascale Neveu namens de jury: De Dansbeurs Cultuurfonds á € 2.500,- werd veroverd door Rodriquez van der Zee (“gepassioneerd, vurig danser”) en de Aanmoedigingsprijs á € 1.250,- door Angelina Onink (“technisch fijn, maar nu: gáán”).

Audities Dansvakopleiding

Wil je ook zo goed leren dansen als Rodriquez en Angelina? Kom dan auditie doen aan onze Dansvakopleiding!