Het toelatingsexamen bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte.

Het praktijkexamen
Het praktijkexamen(auditie) bestaat uit de volgende onderdelen:

 • een chromatische toonladder over twee octaven (metronoom=60), een grote terts toonladder over twee octaven

 • twee etudes met een verschillend karakter (legato/ staccato), bijv. Bordogni Vocalises (1 octaaf lager dan genoteerd), Kopprasch, Grigoriev, Pederson

 • Een solostuk met begeleiding, zoals Bozza, Lebedev, Sachse, Tcherepnin, Jacob

 • Een langzaam deel van een baroksonate, bijv. Galliard, Albinoni, Corelli

Voor alle suggesties geldt: werken van vergelijkbaar of hoger niveau zijn ook goed. De beoordeling van het praktische gedeelte van het toelatingsexamen wordt mede beïnvloed door de volgende factoren:

 •  reeds genoten muziek(vak)onderwijs
 • ontwikkelingsprognose
 • beroepsperspectief
 • technische realisatie
 • muzikale expressie

Ook de samenhang tussen deze factoren is daarbij van essentieel belang. Het (nog) niet (optimaal) kunnen uitvoeren van de stukken op de lijst is daarom op zichzelf nog geen reden om geen toelatingsexamen te doen!

The theory exam

The Music Theory Exam consists of

 • An aural solfège and eartraining test,
 • Combined with questions about general music theory
 • And music notation exercises (dictation)

The theory exam takes place before the practical part of the entrance exam and takes 45 minutes.

Eartraining:

 • Being able to recognise and name intervals
 • Being able to recognise and name triads and inversions
 • Being able to recognise seventh chords
 • Being able to sing a melody and bass line from memory
 • Being able to notate a melody
 • Being able to notate the rhythm of a melody

Sight-singing:

 • Singing melodies a prima vista, with correct rhythm and accurate intonation
 • Singing in canon

Knowledge of general music theory:

 • Reading and writing rhythms in easy time signatures
 • Reading and writing in treble and bass clef
 • All major and minor keys, modes
 • Intervals and triads with their inversions
 • Dominant, minor, diminished, half-diminished and major seventh chord

Please find examples of theory exams here.