Het toelatingsexamen bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Beide gedeeltes moeten gehaald worden om voor een plek in aanmerking te komen.

Praktijkexamen (auditie)
Voor het praktijkexamen dient het volgende voorbereid te worden:

- Twee etudes van contrasterend karakter (melodisch/technisch), zoals bijvoorbeeld Bordogni, Kopprasch, Grigoriev, etc.

- Één solostuk of deel met pianobegeleiding. Bijvoorbeeld:

 • E. Bozza - New Orleans
 • J. Koetsier - Allegro Maestoso
 • B. Marcello - 6 Sonatas (origineel voor cello) (eerste deel)
 • P. McCarty - Sonata (eerste deel)
 • G.P. Telemann - Sonata in F minor (origineel voor fagot/blokfluit) (eerste deel)
 • E. Ewazen - Concertino
 • A. Lebedev - Concerto no. 1 (eerste deel)
 • E. Sachse - Concertino (eerste deel)

Werken van een zelfde of hoger niveau zijn ook toegestaan.

Van blad spelen kan ook een onderdeel van de auditie zijn.

Bij de beoordeling van de auditie wordt gelet op:

 • muzikale expressie
 • techniek
 • ontwikkelingsprognose
 • reeds genoten muziek(vak)onderwijs

De combinatie van deze factoren is van essentieel belang. Het (nog) niet foutloos kunnen uitvoeren van de stukken op de lijst is daarom op zichzelf geen reden om geen auditie te doen.

Het theorie-examen

Het deel Muziektheorie van het toelatingsexamen bestaat uit:

 • een mondelinge gehoortrainingstest,
 • gecombineerd met vragen over algemene muziekleer,
 • en enkele muzieknotatie-opdrachten

Het theorietoelatingsexamen wordt afgelegd vóór het praktische toelatingsexamen.
Gehoortrainingstest:

 • het onderscheiden en benoemen van intervallen
 • het onderscheiden en benoemen van drieklanken met omkeringen
 • het onderscheiden en benoemen van septime akkoorden
 • het nazingen van een melodie, baslijn en evt middenstem
 • het noteren van een melodisch fragment (melodie en baslijn)
 • het noteren van een ritmisch fragment

Van blad zingen/ritme:

 • het prima vista zingen van enkele melodieën, ritmisch en met goede intonatie
 • in canon zingen

Kennis algemene muziekleer en muzieknotatie:

 • notatie van eenvoudige ritmes: lezen en schrijven
 • notatie van toonhoogte in vioolsleutel en bassleutel: lezen en schrijven
 • alle majeur- en mineurtoonsoorten, kerktoonladders
 • intervallen en drieklanken met omkeringen in majeur en mineur
 • dominant, mineur, verminderd, halfverminderd en majeur septime akkoord

Klik hier voor proefexamens theorie.