Ter voorbereiding op je theorie-examen, vind je hieronder een aantal voorbeelden van proefexamens zodat je weet wat je kan verwachten.

Dit theoretische deel van het toelatingsexamen is voor bachelor kandidaten voor Klassieke Muziek, Oude Muziek, Zang en Docent Muziek.

Dit theoretische deel van het toelatingsexamen is specifiek voor bachelor Jazz kandidaten.

Het theoretische deel van het toelatingsexamen bestaat uit één test (groep, 60-90 minuten) waarbij musiceren (zingen) en muziek theorie wordt geïntegreerd.
Een zin van 8 maten van een bekende jazz standard wordt geleerd zowel als de bijhorende muzikale onderdelen:

 • harmonie en voicings
 • walking bass
 • akkoordbrekingen
 • akkoordladders
 • improvisatie (zingen)

In deze test komen de volgende vaardigheden aan de orde: zingen, solfège, gehoortraining, algemene muziekleer, improvisatie (zingen/scatten), praktische affiniteit met jazz.

Download het kandidaat blad en het antwoord blad.


Omschrijving van de stappen van de test, de nummers komen overeen met de nummers op het kandidaat-blad:

 1. Melodie. Zingen van de gegeven melodie, gezamenlijk, daarna een voor een.
 2. Melodische analyse, trap cijfers of relatieve solmisatie.
 3. Harmonie. Dictee stem voor stem (luisteren 3 keer, zingen, noteren).
 4. Harmonie. Benoemen van septime- en noneakkoord-symbolen van de genoteerde voicings.
 5. Walking bass. Dictee (luisteren 3 keer, zingen, noteren). Intervallen benoemen.
 6. Akkoordbrekingen. Dictee (luisteren 3 keer, zingen, noteren). Drieklanken benoemen.
 7. Akkoordladders. Dictee (luisteren 3 keer, zingen, noteren). Ladders benoemen.
 8. Parafraseren (eenvoudige melodische variatie). Componeer en noteer (in stilte, gebruik innerlijke voorstellingsvermogen).
 9. Improvisatie. Componeer en noteer (in stilte, gebruik innerlijke voorstellingsvermogen).
 10. Zingen. Zing je eigen gecomponeerde parafraseren en improvisatie.
 11. Zing een scat-improvisatie.
 12. Optioneel: dictee harmonische variaties op een Turn Around.


 • Aankomende studenten Art of Sound leggen een algemeen theorietoelatingsexamen af, waarin zowel elementen van het examen Klassieke Muziek als van Jazz aan bod komen.
 • Aankomende studenten Docent Muziek leggen het theorietoelatingsexamen Klassiek Muziek af.