Het toelatingsexamen bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Beide gedeeltes moeten gehaald worden om voor een plek in aanmerking te komen.

Het praktijkexamen
Je bereidt een programma van ca. 20 minuten voor, waaruit bij het toelatingsexamen wordt gekozen. De stukken moeten uit verschillende stijlperiodes worden gekozen en gelegenheid bieden om je technische niveau en de muzikaliteit van de kandidaat te beoordelen. Ook wordt gelet op stilistisch inzicht en affiniteit met de gespeelde muziek.Een voorbeeld dat als referentie kan worden gebruikt zijn de volgende werken, maar andere werken met een vergelijkbare moeilijkheidsgraad zijn ook mogelijk:

  • Een werk met diminuties uit eerste helft van de XVIIe eeuw of een madrigal/chanson met een gediminueerde bovenstem. Als alternatief kunnen ook Engelse divisions worden gekozen.
  • Minstens enkele delen uit een suite uit één van de vijf boeken van Marin Marais.
  • Twee delen gekozen uit sonatas van Johann Sebastian Bach, Georg Philpp Telemann of Carl Friedrich Abel.

Theoriedeel toelatingsexamen
Het theoretisch gedeelte omvat:

  • een schriftelijke gehoortest
  • een schriftelijke test algemene muziekleer
  • een individuele, praktische test solfège

Klik hier voor de proefexamens theorie