Het praktijkexamen (auditie)
Tijdens het praktijkexamen speel je de volgende werken:

  • Mozart of Weber concert (2 delen)

  • 1 voordrachtstuk uit een andere stijperiode dan barok of klassieke periode

  • 2 etudes van verschillend karakter

Indien relevant stukken in relatie tot het Master studieplan

Masterplan

Voordat je de master begint moet je een masterplan insturen. Dit plan bevat het volgende: je motivatie voor het volgen van de masterstudie, het specifieke studiegebied dat je wilt bestuderen en de doelen die je wilt behalen, het onderzoeksprogramma en de relatie tot het hoofdvak en je persoonlijke wensen voor de studie.

Download de richtlijnen voor het masterplan.