Complementary Subject Oude Muziek en Jazz voor studenten afdeling Klassiek

De Complementary Subjects Oude Muziek en Jazz zijn bedoeld voor studenten die hun studies in de hoofdvak willen combineren met extra lessen op hun instrument in de Oude Muziek of Jazz afdeling.

Studenten die een Complementary Subject volgen werken samen met docenten van de Oude Muziek afdeling of de Jazz afdeling. Studenten die zich aanmelden voor het Complementary Subject Oude Muziek moeten hetzelfde (of nauw verwant) instrument kiezen als dat van hun hoofdvak in de Klassiek afdeling.

Als je wordt toegelaten, krijg je 60 minuten les in het hoofdvak en 25 minuten les in het Complementary Subject per week.

Studenten volgen het programma voor een periode van één jaar.

Specifications

Language

Engels

Degree

Duration

2 yaar

Tuition fee

Department head

Bart Suèr
Teunis van der Zwart