Op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag leggen studenten het fundament voor hun internationale muzikale- of danstoekomst. Met topdocenten en internationaal aansprekende projecten krijgen deze talenten de beste opleiding en worden ze voorbereid op de internationale beroepspraktijk. Om deze ambities te realiseren heeft het Koninklijk Conservatorium begin 2016 de Stichting Fund for Excellence of the Royal Conservatoire (Fund for Excellence) opgericht.

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven en oud vicepresident van de Raad van State Herman Tjeenk Willink vertellen waarom uw steun voor het Fund for Excellence en het Koninklijk Conservatorium onontbeerlijk is.

Met uw steun kunnen we excellente studenten uit binnen- en buitenland ondersteunen in hun ambitie om te studeren aan het Koninklijk Conservatorium. We zijn al geholpen met uw donatie als Vriend, en er is een hoop mogelijk. Als u specifieke wensen heeft omtrent de besteding van uw donatie bespreken we dit graag met u. Het Fund for Excellence heeft een culturele ANBI-status. De stichting is een op zichzelf staand rechtspersoon, maar nauw verbonden aan het Koninklijk Conservatorium. Alle middelen binnen de stichting komen ten goede aan de excellente studenten van het Koninklijk Conservatorium.

Contact

Ik zou graag in contact komen met een medewerker van het Koninklijk Conservatorium:

Bekijk hier:

Het bestuur van de stichting Fund for Excellence of the Royal Conservatoire bestaat uit:

Marleen Zuijderhoudt, voorzitter
Carla Hoogweg, penningmeester
Jaap Grijmans
Hilgen Smit

Het comité van aanbeveling van de stichting Fund for Excellence of the Royal Conservatoire bestaat uit:

Jozias van Aartsen
Louis Andriessen
Reinbert de Leeuw
Floris Maljers
Herman Tjeenk Willink

Contact

Vragen

Heeft u algemene vragen? Stuur een mail naar Christine Philips, Fondsenwerving & Relatiebeheer, of bel 070-3151440.