Op het Koninklijk Conservatorium in Den Haag leggen studenten het fundament voor hun internationale muzikale- of danstoekomst. Met topdocenten en internationaal aansprekende projecten krijgen deze talenten de beste opleiding en worden ze voorbereid op de internationale beroepspraktijk. Om deze ambities te realiseren heeft het Koninklijk Conservatorium begin 2016 de Stichting Fund for Excellence of the Royal Conservatoire (Fund for Excellence) opgericht.

Het bestuur van de stichting Fund for Excellence of the Royal Conservatoire bestaat uit:
Henk van der Meulen, voorzitter
Huub Smeets, penningmeester
Jaap Grijmans
Hilgen Smit
Carla Hoogweg

Het comité van aanbeveling van de stichting Fund for Excellence of the Royal Conservatoire bestaat uit:
Jozias van Aartsen
Louis Andriessen
Reinbert de Leeuw
Floris Maljers
Herman Tjeenk Willink

Het Fund for Excellence heeft een culturele ANBI-status. De stichting is een op zichzelf staand rechtspersoon, maar nauw verbonden aan het Koninklijk Conservatorium. Alle middelen binnen de stichting komen ten goede aan de excellente studenten van het Koninklijk Conservatorium.

Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven en oud vicepresident van de Raad van State Herman Tjeenk Willink vertellen waarom uw steun voor het Fund for Excellence en het Koninklijk Conservatorium onontbeerlijk is.

Contact

Vragen

Heeft u vragen? Stuur een mail naar Rosa Haker, medewerker Fondsenwerving & Relatiebeheer, of bel 070-3151440.