Adriana Jacoba Fonds (in de eerste plaats voor talentvolle studenten fortepiano)

De stichting Adriana Jacoba Fonds heeft als doel de historische uitvoeringspraktijk van Oude Muziek financieel te ondersteunen. Het particuliere fonds, afhankelijk van donaties en vrijwilligers, streeft dit doel na door financiële ondersteuning van de opleiding van jonge talentvolle musici in de historische uitvoeringspraktijk.
 
Belangrijke vorm van ondersteuning is de verlening van beurzen aan talentvolle studenten fortepiano. Een beurs bestaat uit vergoeding van het verschuldigde collegegeld en eventueel, indien de aanvrager de noodzaak daartoe aannemelijk heeft gemaakt, uit een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud.