Adriana Jacoba Fonds (in de eerste plaats voor talentvolle studenten fortepiano)

De stichting Adriana Jacoba Fonds heeft als doel de historische uitvoeringspraktijk van Oude Muziek financieel te ondersteunen. Het particuliere fonds is afhankelijk van donaties en vrijwilligers. Het streeft zijn doel onder meer na door financiële ondersteuning van studenten voor deelname aan een masterclass, cursus of studiereis, en voor kleine projecten die van essentieel belang zijn voor hun opleiding en beroepstoetreding. Voorts van belang zijn bijdragen van het fonds aan grote projecten en infrastructuur van de afdeling Oude Muziek.

Beursverlening is strikt beperkt tot talentvolle studenten fortepiano.