Excellentiebeurzen voor de beste masterkandidaten
Ga jij een master aan het Koninklijk Conservatorium doen?

Het Fund for Excellence of the Royal Conservatoire stelt ieder academisch jaar Excellentiebeurzen beschikbaar ter hoogte van het collegegeld. Deze beurzen worden toegekend aan masterkandidaten die de allerbeste toelatingsexamens afleggen, ongeacht hun nationaliteit.

Het toelatingsexamen
Jouw toelatingsexamen wordt beoordeeld door een commissie die bestaat uit het hoofd en docenten van de betreffende afdeling. Wanneer jij een 10 krijgt en een overtuigend Master Plan hebt ingediend, word je voorgedragen voor een Excellentiebeurs. Krijg je een 9, dan wordt er eerst overlegd. Het hangt van verschillende factoren af of je wordt voorgedragen voor een beurs. De directie van het KC stelt de definitieve kandidatenlijst op.

Toekenning
Uiterlijk 1 juli ontvang je een officiële brief van het bestuur van het Fund for Excellence of the Royal Conservatoire met het besluit over de toekenning. De Excellentiebeurs betaalt jouw collegegeld voor het eerste masterjaar. Bij goede studieresultaten en als de inkomsten van het Fund for Excellence het toelaten, krijg je ook voor het tweede masterjaar een beurs.

NB
Krijg je een Excellentiebeurs, dan krijg je geen NL Scholarship (en omgekeerd).  


Ondersteunende partners
Wij danken onze partners die het beurzenprogramma van het Fund for Excellence of the Royal Conservatoire mede mogelijk maken:

Fonds 1999
Stichting Ritsema van Eckfonds
Keep an Eye Foundation
Particuliere donateurs en zakelijke partners.

Wij nodigen toekomstige partners van harte uit om zich aan te sluiten bij ons beurzenprogramma en te investeren in excellentie en een Nederlands cultureel klimaat van het hoogste niveau. Toptalent excelleert dankzij steun van onze partners. Wilt u zich ook verbinden aan talent? Laat het ons weten en wij nemen graag contact op met u: info@fundforexcellence.nl