Toelatingsexamen muziektheorie 2024

Je gaat zo beginnen aan het onderdeel muziektheorie van het toelatingsexamen van het Koninklijk Conservatorium Den Haag.

Via de links hieronder ga je naar 10 opgaven op het platform MusicTheory.net. De opgaven zijn alle 10 verplichte onderdelen van het toelatingsexamen. Aan het eind van elk onderdeel kun je je resultaat vastleggen. Vul het formulier vóór 1 Maart in.

Volg de volgende stappen voor de hele procedure:

 1. Hieronder vind je 10 opgaven en bijhorende links.
 2. Na het afronden van iedere opgave, klik op 'view report' (voorbeeld);
 3. Type je naam in het eerste lege veld;
 4. Klik op 'Sign Report' (voorbeeld);
 5. Je krijgt dan een verification code (voorbeeld), die er bijvoorbeeld zo uit kan zien: A-G2KGK-F8J3Y-3GWX8-4N0TP-1R99A-F521N-B909E-1J3SH-8PS7X-V. Let wel op dat je de verification codes goed bewaart. Je zou daarvoor dit formulier kunnen gebruiken, maar elke andere manier is natuurlijk ook prima!;
 6. Om een opgave opnieuw te doen kun je de score resetten. Klik daarvoor rechtsboven op '…' (voorbeeld).
 7. Na het afronden van de 10 opgaven moet je deze verification codes (eenmalig) uploaden via dit formulier.

De laatste drie opgaven wegen zwaarder dan de eerste serie. Een score van gemiddeld 80% geeft wat betreft theorie het advies ‘toelaten in Bachelor 1’

Eventuele vragen over de theorietoets kun je stellen aan Jasper Grijpink via de afdeling theorie.

Veel succes!

Legenda

Lees voor elk onderwerp eerst de instructie voordat je op de link klikt en aan de opdracht begint. Op elke opdracht zit een tijdslimiet. De gebruikte termen zijn in het Engels.

Toonladders

 • Major = Majeur
 • Natural/ Harmonic/ Melodic Minor = Natuurlijk/ Harmonisch/ Melodisch Mineur
 • Dorian = Dorisch
 • Phrygian = Frygisch
 • Lydian = Lydisch
 • Mixolydian = Mixolydisch

Intervallen

 • “A” staat voor “Augmented” (Overmatig)
 • “M” staat voor “Major” (Groot)
 • “P” staat voor “Perfect" (Rein)
 • “m” staat voor “minor” (klein)
 • “d” staat voor “diminished” (verminderd)

Akkoorden

 • Major = Groot
 • Minor = Klein
 • Augmented = Overmatig
 • Diminished = Verminderd
 • Dominant = Dominant
 • Half-diminished = Half-verminderd
 • Minor-major = Mineur-majeur

Geef aan welke toonladder er is gegeven. Vergeet niet naar de sleutel te kijken! Voor deze opgave heb je 3 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.

Geef aan wat voor interval er is gegeven. Let op de sleutel en de eventueel gebruikte voortekens! Voor deze opgave heb je 3 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.

Geef aan wat voor drieklank er is gegeven. De drieklanken kunnen zowel in grondligging als in een omkering gegeven worden. Let op de sleutel! Voor deze opgave heb je 3 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.

Geef aan wat voor septiemakkoord er is gegeven. De akkoorden worden in grondligging gegeven. Let op de sleutel! Voor deze opgave heb je 3 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.

Zet de noot op de juiste plaats op de notenbalk en gebruik waar nodig voortekens om het gevraagde interval te realiseren. Je kunt de plaats van de noot aanpassen door middel van de pijltjes of door op de juiste plaats op de notenbalk te klikken. Voor deze opgave heb je 3 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.

Alle studierichtingen, behalve Jazz studenten:

Zet de juiste voortekens bij de noten om de gevraagde drieklank te realiseren. De drieklanken kunnen zowel in grondligging als in een omkering gegeven worden. Om een voorteken te plaatsen selecteer je eerst de noot door middel van de pijltjes of door erop te klikken. Voor deze opgave heb je 3 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.


Opgave voor Jazz studenten: (met akkoordsymbolen)

Voor deze opgave heb je 3 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.

Alle studierichtingen, behalve Jazz studenten:

Zet de juiste voortekens bij de noten om de gevraagde vierklank te realiseren. De septiemakkoorden kunnen zowel in grondligging als in een omkering gegeven worden. Om een voorteken te plaatsen selecteer je eerst de noot door middel van de pijltjes of door erop te klikken. Voor deze opgave heb je 4 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.


Opgave voor Jazz studenten: (met akkoordsymbolen)

Voor deze opgave heb je 4 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.

Luister naar de intervallen en benoem ze. De intervallen worden harmonisch of melodisch stijgend of dalend gespeeld. Voor deze opgave heb je 3 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.

Luister naar de drieklanken en benoem ze. Voor deze opgave heb je 3 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.

Luister naar de septiemakkoorden en benoem ze. Voor deze opgave heb je 3 minuten de tijd, geef minimaal 10 antwoorden.

Ga naar de opgave!

Om te oefenen kun je dezelfde opgave zonder tijdslimiet hier vinden.