De School voor Jong Talent is voor het schooljaar 2023/2024 op zoek naar nieuwe gastgezinnen!

Introductie
De School voor Jong Talent is gekoppeld aan de Hogeschool der Kunsten Den Haag en is een school voor jong, artistiek talent met de passie en ambitie om van dans, muziek of beeldende kunst later hun beroep te maken. Ze kunnen al vanaf groep 7 terecht om school te combineren met een voortraject voor een kunstopleiding. De lat ligt hoog, want alleen diegenen die het toelatingsexamen halen, worden op de School voor Jong Talent toegelaten.

Het Ministerie van OCW kende recent weer het keurmerk ‘excellente school’ toe dankzij het zeer betrokken docententeam dat tot het uiterste gaat om kunstzinnig talent maximaal te ontwikkelen, maar er uiteraard ook voor waakt dat de kinderen hun diploma halen. Omdat zij regulier basis- en voortgezet onderwijs volgen, kunnen ze met een einddiploma gewoon doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs, hoger beroepsonderwijs of naar de universiteit.

Noodzaak voor gastgezinnen
Leerlingen komen uit heel Nederland, maar ook van buiten onze grenzen. Voor sommigen is de reisafstand en de daarmee samenhangende reistijd groot of onoverbrugbaar, waardoor een gastgezin in de buurt van het Koninklijk Conservatorium een goede oplossing kan zijn.


De School voor Jong Talent is daarom voor het nieuwe schooljaar 2023/2024 op zoek naar nieuwe gastgezinnen!
We begrijpen uiteraard dat met de corona-pandemie die nog niet weg is, er mogelijk (extra) onzekerheden kunnen bestaan bij het aanbieden van een plek binnen uw gezin. Bij het overwegen van deelname en koppelen van leerlingen, hun ouders en gastouders gaan we zeer secuur te werk en hanteren steeds de richtlijnen die door de Nederlandse overheid zijn vastgesteld. Wij begrijpen dat u bij het aangeven van interesse, nog niet definitief toezegt. We treden persoonlijk (online) in contact waarbij er genoeg tijd en mogelijkheid bestaat om de vervolgstappen samen secuur te doorlopen en overwegen.

Sophie van der Steen brengt namens de School voor Jong Talent vraag en aanbod van gastgezinnen in kaart, brengt gezinnen met elkaar in contact en werft indien nodig nieuwe gastgezinnen. Het vinden van gastgezinnen blijkt echter vaak een uitdaging en daarom vragen wij u te overwegen een plek voor onze jonge talenten aan te bieden.


Voor het vinden van een ‘match’ hanteren we enkele uitgangspunten:

  • De School voor Jong Talent selecteert nieuwe gastgezinnen op basis van een aantal algemene criteria. Daarna zal de Sophie van der Steen ouders en gastouders met elkaar in contact brengen. Rekening houdend met de wensen van beide partijen, met afwegingen gebaseerd op leeftijd, reisafstand en andere overwegingen.
  • Gastouders en ouders bepalen zelf op welke voorwaarden zij gaan samenwerken. De School voor Jong Talent kan ondersteunen met voorbeeldovereenkomsten en voorbeeldberekeningen voor een eventuele vergoeding aan de gastouders. Ouders en gastouders zijn uiteraard ook vrij om eigen documenten te gebruiken.
  • De school raadt het ouders aan om de gastouders in ieder geval te verzoeken om een recente VOG-verklaring te overleggen voordat het kind in het gastgezin opgenomen wordt.
  • Ook kunnen ouders en gastouders andere of additionele afspraken maken, bijv. over de vergoeding. We hanteren een vergoeding van €250 per maand als richtlijn, maar ook de afspraak over een vergoeding per nacht is mogelijk. De coördinator gastgezinnen zal wel ten alle tijden het vrijwillige (dus niet commerciële) karakter van de vergoeding bewaken.
  • Het kan voorkomen dat ouders en gastouders in de loop van het jaar besluiten niet meer met elkaar samen te werken. De School voor Jong Talent zal dan het proces om een nieuw gastgezin te zoeken desgewenst opnieuw opstarten.

Gastouders en ouders nemen de uiteindelijke beslissing en verantwoordelijkheid om met elkaar te gaan samenwerken. De school is geen formele of juridische partij tussen beiden en neemt slechts een ondersteunende rol aan.

Uitgelicht
De bijzondere jonge talenten die aan de School voor Jong Talent studeren gooien hoge ogen tijdens (internationale) concoursen. Bekijkt u enkele voorbeelden van hun prestaties.

Contactgegevens
Sophie van der Steen
s.vandersteen@koncon.nl
+31(0)70 315 1505