Corona virus en reactie van het Koninklijk Conservatorium

Het Koninklijk Conservatorium Den Haag volgt de aanbevelingen op van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), en volgt de informatie van vergelijkbare instituten in binnen- en buitenland aangaande COVID-19.

De veel gestelde vragen en antwoorden onderaan deze pagina worden doorlopend van een update voorzien. Mocht je vraag daar niet worden beantwoord, neem dan contact op via onderstaand formulier, of direct met je afdelingshoofd.

Overview start of academic year 2020-2021

UPDATE 12 juni 22:00 uur

 • Aan het begin van het studiejaar zal het ‘face-to-face’ onderwijs geleidelijk worden opgestart. We zijn ons er terdege van bewust dat ‘live’ onderwijs, of het nu in één-op-één lessen, groepslessen of projectactiviteiten is, een fundamentele rol speelt in het conservatoriumonderwijs. De huidige versoepeling van de beperkingen maakt het mogelijk om in september met ‘live’ lessen te beginnen, maar slechts geleidelijk in afwisseling met een voortzetting van online lessen. Waar aan het begin van het studiejaar nog de nadruk zal liggen op online lessen in verhouding tot ‘face-to-face’ lessen, hopen we deze balans (afhankelijk van de ontwikkelingen rond het virus) op verschillende momenten tijdens het studiejaar bij te stellen.
 • Het Koninklijk Conservatorium staat bekend om het grote aantal mooie projecten dat jaarlijks plaatsvindt. We zetten ons in om het komende studiejaar door te gaan met projectactiviteiten en zullen dit in aangepaste vorm doen. Omdat vooral tijdens het eerste semester grote ensemble- of groepsactiviteiten moeilijk realiseerbaar zullen blijken te zijn, zullen we ons zoveel mogelijk richten op kleine ensemble-activiteiten. Dit biedt ons ook nieuwe kansen voor nauwere samenwerking tussen deze ensemble-activiteiten in de uitvoerende afdelingen en de afdelingen Compositie, Sonologie en Art of Sound. De afdelingen zullen begin juli aan hun studenten communiceren over de projectactiviteit in het komende studiejaar. Er worden momenteel veel interessante plannen besproken en voorbereid.
 • Het studiejaar begint met een introductieweek genaamd ‘StartUp!’ (een nieuwe naam voor het voormalige ‘First Year Festival’) voor onze nieuwe bachelor studenten. We hebben er bewust voor gekozen om onze nieuwe studenten 'live' te verwelkomen in het conservatorium en hen een hybride programma aan te bieden dat, zowel online als offline, kleine groepsactiviteiten biedt. Met deze aanpak willen we het doel van de introductieweek vasthouden: nieuwe studenten de kans geven om vertrouwd te raken met de afdelingen, docenten en het conservatorium in het algemeen, maar ook met elkaar. Tijdens de StartUp! Week zal ook een ‘entrepreneurial bootcamp' plaatsvinden getiteld ‘Explore New Playgrounds’ voor alle Bachelor 2 studenten in de uitvoerende afdelingen. Net als de StartUp! Week wordt deze bootcamp, een nieuw vak gericht op ’career skills’, aangeboden in hybride vorm, waarbij studenten de kans krijgen om in korte tijd en in kleine groepen eigen projectactiviteiten te ontwikkelen in het Theater de Regentes en omgeving.
 • De huidige situatie biedt ook kansen met betrekking tot nieuwe didactische werkvormen. We hebben de afgelopen maanden veel geleerd over het gebruik van online leermiddelen en het is duidelijk dat veel van deze ervaringen ook nuttig zijn voor de toekomst. Het is te verwachten dat er didactische methoden worden ontwikkeld en gebruikt die anders zijn dan de methoden die we in het verleden gewend waren. Zo worden plannen ontwikkeld om het theorieonderwijs te herstructureren tot een hybride vorm van online instructie en offline praktijkonderwijs in kleine groepen. Een deel van de projecten kan worden ondersteund met internationale online masterclasses. Er is een enquête verstuurd naar alle studenten en docenten om feedback te verzamelen over ervaringen met e-Learning en deze feedback zal worden meegenomen in onze plannen voor volgend jaar. Er zullen specifieke middelen worden toegewezen voor een goede technische en didactische ondersteuning van onze leraren.
 • Vanuit organisatorisch oogpunt is het conservatorium gestart een nieuw roosterprogramma aan te kopen, dat moet zorgdragen voor een optimaal roosterproces en gebruik van onze faciliteiten. Daarnaast willen we grotere groepslessen mogelijk maken door het zoeken naar faciliteiten buiten het conservatorium. Qua planning verwachten we aan het begin van het volgende studiejaar een rooster beschikbaar te hebben waarin alle vormen van onderwijs zijn opgenomen (één-op-één lessen, groepsonderwijs, projecten en zelfstudie). Dit rooster blijft van kracht tot de herfstvakantie in oktober, wanneer het rooster zal worden herzien en, als de ontwikkelingen dit mogelijk maken, we meer offline activiteiten kunnen introduceren. Hetzelfde zal gebeuren rond de kerstvakantie. Zo kunnen we flexibel reageren op de ontwikkelingen zoals ze zich voordoen. Helaas kan dit ook leiden tot meer beperkingen bij een tweede golf van infecties door het virus.
 • Vanaf 22 juni is het mogelijk voor studenten die daartoe nu onvoldoende mogelijkheden hebben thuis, weer binnen het KC gebouw te studeren. Dit betreft individuele zelfstudie en repetities van kleine ensembles tot 4 personen. Een aanvraag kan je starten via deze link. Het is belangrijk dat je de hygiëne instructies die zijn aangegeven binnen het gebouw nauwkeurig volgt.
  • De School voor Jong Talent is weer gestart, inclusief lessen muziek, beeldende kunst en dans. Binnen de gestelde regels rond het houden van afstand en hygiëne voorschriften (waaronder looproutes, extra schoonmaakmaatregelen, toepassen van plexiglas schermen en aandacht voor ventilatie).
  • De lessen voor de jongste muzikanten van PI (kleuters), BASIS (jonge blazers) en het Kinderkoor zijn hervat binnen het gebouw. Aanmeldingen voor het nieuwe seizoen vanaf september zijn welkom.

UPDATE 30 april 23:00 uur

 • De EWP en de bibliotheek starten hun dienstverlening weer op, zodat je op aanvraag apparatuur, boeken en bladmuziek kunt ophalen, welke voor je worden klaargelegd. Klik op de links hierboven voor informatie over de werkwijze.

UPDATE 10 april 21:00 uur

 • Om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming vanwege inkomstenderving door de corona-crisis, die niet kan worden gedekt met een extra lening van DUO of door andere voorzieningen van de overheid of gemeente, kunnen studenten vanaf vandaag bij de hogeschool een aanvraag indienen. (Het is niet langer mogelijk aanvragen te doen, deadline was 6 juni 2020).
 • Net als bij alle Hogescholen vervalt onder de huidige omstandigheden de regel waarbij Bachelor 1 Studenten als zij in het eerste studiejaar onvoldoende studiepunten hebt behaald, zullen worden afgewezen, het zgn BSA (Bindend Studieadvies). Deze studenten zullen in het tweede jaar geplaatst worden en kunnen dan deze punten alsnog behalen.
 • De cateraar van de Koninklijke Academie ‘Juni’ (Nutshuis) biedt studenten van de KA en KC de mogelijkheid een betaalbare en voedzame vegetarische maaltijd op te halen voor €2,50 (Originele prijs €5,00. De Hogeschool doet per maaltijd een bijdrage van €2,50).
 • Docenten, studenten en leerlingen kunnen nu de website www.koncon.nl/e-learning bezoeken, voor ondersteuning bij het geven en volgen van online lessen.
 • Er wordt tot nadere berichtgeving niet gereisd (curriculum gerelateerd). Het KC biedt studenten en docenten die wensen terug te keren uit andere landen ondersteuning.

Contact
Houd je koncon e-mailadres in de gaten voor persoonlijke updates door directeur Henk van der Meulen, waarvan de hoofdlijnen ook op deze webpagina worden gedeeld. Tevens worden veel gestelde vragen onderaan deze pagina beantwoord en regelmatig aangevuld.

Afstemming over de inhoud van de lessen vindt direct plaats met docenten en je afdelingshoofd of coördinator, wiens contactgegevens je vindt op deze pagina.

Vragen over ICT graag richten aan ICT@hdkdenhaag.nl. Wees je bewust van de werkdruk die momenteel bij dit team ontstaat. Bezoek start.koncon.nl voor een overzicht van de digitale platformen die bij het Koninklijk Conservatorium in gebruik zijn. Via portal.office.com kan je direct met je @koncon.nl account inloggen in Microsoft Teams.

Als je vragen hebt die niet beantwoord worden op deze pagina of in onderstaande 'veel gestelde vragen' lijst, neem dan contact op via onderstaand formulier, dan doen we ons best deze zo snel mogelijk te beantwoorden.

Stel hier je vraag of deel je suggestie. Please leave your question or suggestion below.

Algemeen - Vragen en antwoorden

Het gebouw is open voor de School voor Jong Talent en cursussen van PI, BASIS en het Kinderkoor.

Vanaf 7 mei is het 'protocol zelfstudie' in werking getreden waarmee individuele zelfstudie binnen het gebouw mogelijk is. Vanaf 22 juni is het ook mogelijk voor kleine ensembles tot 4 personen om binnen het gebouw te repeteren. Volg deze link om je hiervoor te registreren en de strike hygiëne maatregelen die binnen het gebouw gelden.

De Electronica Werkplaats (EWP) en de bibliotheek starten hun dienstverlening deels weer op, zoals omschreven in de werkwijze voor EWP en de werkwijze voor de Bibliotheek.

Het crisisteam van het KC en de School voor Jong Talent komt regelmatig bij elkaar om de situatie te volgen en indien nodig nieuwe beslissingen te nemen. Via koncon.nl/corona houden we iedereen op de hoogte, voegen we Frequently Asked Questions (FAQ's) toe en kunnen lezers vragen stellen via een formulier. Ouders van leerlingen van de School voor Jong Talent zullen, indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, tevens via de mail bericht krijgen.

(lichte) gezondheidsklachten, dan is het advies:

 1. Blijf thuis, en reis niet als je ziek bent.
 2. Medewerkers melden zich ziek bij hun leidinggevende en P&O via hr@hdkdenhaag.nl.
 3. Studenten melden zich ziek bij hun afdelingshoofd of coördinator.

Als de klachten verergeren, met name luchtwegklachten:

  • Neem eerst telefonisch contact op met je huisarts en vertel over je recente reis en je symptomen. Heb je geen huisarts, neem dan contact op met de GGD Haaglanden: 088-3550100. Vermijd contact met anderen. Ben je niet bij een huisarts geregistreerd, dan kan onze Studentendecaan je adviseren over waar je terecht kunt.

  Bij spoed in avond, nacht of weekend:

   Studenten - Vragen en antwoorden

   In dit geval kan je de lessen zoveel mogelijk online volgen. Je krijgt in principe geen collegegeld terug.

   Je kunt met de lessen beginnen zodra je naar Nederland kunt komen. De lessen kun je in eerste instantie zoveel mogelijk online volgen.

   Je plek blijft niet gereserveerd, je zult opnieuw toelatingsexamen moeten doen.

   Alle informatie over het voldoen aan de Engelse taaltest vind je hier.

   Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vind je een speciale webpagina met veelgestelde vragen.

   Zet je studie zoveel mogelijk online voort en laat je via je gemeente niet uitschrijven uit de Basis Registratie Personen (BRP)!

   Heb je een Nederlandse verblijfsvergunning voor studie en heb je je al laten uitschrijven uit de BRP: geef dit z.s.m. door aan de International Students Adviser. Hij kan je tijdelijke vertrek naar het buitenland vanwege de Coronacrisis melden bij de IND, om te voorkomen dat je verblijfsvergunning wordt ingetrokken door de IND.

   Contactgegevens van ambassades en consulaten in Nederland zijn te vinden op de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken.

   Voor betaalbare maaltijden biedt de cateraar van de Koninklijke Academie ‘June’ in het Nutshuis afhaalmaaltijden aan voor studenten die een studentenkaart van de KA of het KC kunnen tonen voor de prijs van €2,50 (Ze kosten eigenlijk €5,00, maar de school draagt de helft bij). De locatie is ruim en biedt voldoende mogelijkheid om afstand te bewaren tot anderen.

   Voor formele communicatie en de communicatie vanuit de afdelingen en docenten gebruikt het Koninklijk Conservatorium je @koncon.nl account.

   Soms zien we dat @koncon.nl e-mailadressen worden doorgestuurd naar een persoonlijk e-mail adres dat niet meer geldig of vol is, of het @koncon.nl account als Spam markeert. Mogelijk mis je daardoor vitale informatie, nog relevanter vanwege de huidige corona crisis (COVID-19).

   We willen je vragen actief je @koncon.nl account in de gaten te houden, wat kan via outlook.office.com/mail. En er voor te zorgen dat er voldoende ruimte is in dit account, dus oude berichten op te ruimen.

   Je e-mailadres bestaat uit [studentnummer]@koncon.nl. Mocht je je wachtwoord vergeten zijn, bezoek dan de webpagina start.hdk.nl en klik op de optie ‘reset password’. Werkt dit voor jou niet, neem dan contact op met ICT@hdkdenhaag.nl.

   Het KC adviseert je onderstaande websites te raadplegen als je de laatste ontwikkelingen wilt volgen:

   De studentendecaan Elke de Roos biedt op het intranet informatie over hoe je in Nederland een huisarts vindt. Ook kan je bij spoed in avonden en weekenden bij de huisartsenpost terecht: Den Haag – Huisartsenpost Hadoks: 070 - 346 9669

   Voor het bezoeken van een huisarts zal je verzekerd moeten zijn. Via de volgende links vind je organisaties waar je je direct online kunt verzekeren, of zoek contact met International Students Adviser, Eugène Eijken:

   Om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming vanwege inkomstenderving door de corona-crisis, die niet kan worden gedekt met een extra lening van DUO of door andere voorzieningen van de overheid of gemeente, konden studenten bij de hogeschool een aanvraag indienen. (Het is niet langer mogelijk aanvragen te doen, deadline was 6 juni 2020).

   Vanwege de annulering van talrijke concerten en andere muzikale/culturele activiteiten, kunnen inzendingen voor CDO punten voor onvoltooide projecten van geval tot geval worden geaccepteerd (bijvoorbeeld als repetities of voorbereidingen voor een bepaalde activiteit al hebben plaatsgevonden). Voor vragen kun je contact opnemen met Dominy Clements via CDO@koncon.nl.

   Wijziging in bindend studieadvies (BSA)
   Aan het eind van het eerste studiejaar krijg je te maken met het bindend studie-advies (BSA). Als je in het eerste jaar minder dan 45 studiepunten hebt gehaald, krijg je een negatief bindend studie-advies. Dit betekent dat je de opleiding niet mag vervolgen.

   Krijg je te maken met persoonlijke omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte of familie-omstandigheden) waardoor het niet lukt om 45 studiepunten te halen, is er de mogelijkheid om het studie-advies één keer op te schorten.

   Vanwege de coronamaatregelen wordt het voor sommige studenten moeilijk of zelfs onmogelijk om de 45 studiepunten te halen.

   Net als andere hogescholen in Nederland volgen wij het beleid van de Vereniging Hogescholen en geven daarom alle Bachelor 1 studenten die op 31 augustus 2020 geen 45 studiepunten hebben behaald geen negatief bindend studie-advies. Dit wordt uitgesteld naar volgend collegejaar. Dat houdt in dat alle Bachelor 1 studenten hun studie kunnen voortzetten. De studenten die 45 studiepunten of meer hebben gehaald, krijgen uiteraard wel meteen een positief studie-advies.

   Wat betekent dit nu voor jou?
   Behoor jij tot de groep die aan het einde van het studiejaar minder dan 45 punten heeft gehaald dan wordt het BSA een jaar opgeschort. Je kunt je studie vervolgen maar je krijgt in het tweede jaar alsnog te maken met het BSA. De norm die dan gehanteerd wordt, is het behalen van de propedeuse. Lukt het je niet om aan het eind van het tweede studiejaar je propedeuse te behalen, krijg je alsnog een negatief studie-advies en zul je de opleiding moeten staken. Het is dus belangrijk dat je in je tweede jaar het behalen van de propedeusevakken voor laat gaan.

   Uiteraard worden eventuele persoonlijke omstandigheden die gevolgen hebben voor je studievoortgang mogelijk meegewogen. Neem in geval van nieuwe studievertraging altijd contact op met de studentendecaan. Je kunt haar ook raadplegen als je vragen hebt over het BSA.

   Docenten en stafmedewerkers - Vragen en antwoorden

   Een bureaustoel of beeldscherm op de goede hoogte, het zijn dingen die thuis niet altijd vanzelfsprekend zijn. Toch is het belangrijk om ook tijdens het thuiswerken een goede werkomgeving te creëren.

   Je werkplek goed instellen kan met deze adviezen. Tips die ook van pas komen als je weer vanuit het Koninklijk Conservatorium kunt werken.

   Afwisseling
   Het is voor zowel je productiviteit als je lichaam belangrijk om niet te lang aaneengesloten te werken. Afwisseling kan op verschillende manieren: afwisseling van werkhouding, werktaken, regelmatig even wegkijken van het beeldscherm, nemen van micropauzes (van bijvoorbeeld 20 seconden). Gebruik maken van pauzesoftware kan hierbij helpen.

   Muziek en klimaat
   Onrustige muziek kan je concentratie verstoren, maar achtergrondmuziek kan je concentratie ook versterken. Zorg ook voor een goed klimaat in je huis. Het is individueel, maar rond de twintig graden is vaak een goede temperatuur. Je doet zittend werk waardoor je niet opwarmt, en dan moet het wel comfortabel zijn.

   Sneltoetsen
   Maak meer gebruik van Windows sneltoetsen, in plaats van de muis.

   Beperkt het gebruik van tablet en smartphone
   Zowel wat betreft totale duur per dag als de aaneengesloten duur. Voer taken die op een vaste werkplek gedaan kunnen worden daar ook uit. Wie met een laptop werkt, kan het beste een los toetsenbord en een losse muis gebruiken. Een andere tip is om hierbij je stoel goed aan te schuiven. Als je ver van je tafel of bureau zit, werk je met gestrekte armen. Dat geeft een hoge belasting voor je nek en schouders.

   Overal een goede werkplek.
   Zitten en het gebruik van beeldschermen komt vaak ook in privétijd voor. Daarbij gelden dezelfde risico’s. Het is dus ook na werktijd belangrijk af te wisselen en alert te zijn op signalen.

   De salarisbetalingen voor de medewerkers in loondienst lopen geen gevaar en worden regulier uitbetaald.

   We vragen Freelancers te overleggen met het hoofd van de afdeling waar ze voor werken, of en zo ja hoe het werk op afstand kan worden voortgezet. Wanneer het werk geheel of gedeeltelijk wordt voortgezet, dan kunnen de gewerkte uren op de gebruikelijke wijze worden gefactureerd.

   Gemaakte afspraken over in- en uitdiensttreding, tijdelijke taakuitbreidingen, vergoedingen en aanpassingen in de jaartaak worden allemaal verwerkt.

   De schriftelijke bevestiging van afspraken en arbeidsovereenkomsten kan echter vertraging oplopen. Medewerkers die dit betreft, worden hierover via email geïnformeerd.

   Medewerkers die thuis werken hoeven zich niet ziek te melden wanneer er in een normale situatie geen aanleiding zou zijn om zich ziek te melden. ‘Echte’ ziekmeldingen worden gedaan met een email aan het afdelingshoofd en aan HR@hdkdenhaag.nl.

   De geplande spreekuren bij de bedrijfsarts gaan gewoon door. Mocht je verkouden zijn, hoesten of koorts hebben, dan kan het spreekuurcontact worden omgezet in een telefonisch consult.

   Wanneer een in de komende weken geplande vakantie is geannuleerd, kunnen de toegekende vakantie-uren worden teruggeboekt. Geef dit svp door aan je afdelingshoofd en aan P&O via HR@hdkdenhaag.nl.