Corona virus en reactie van het Koninklijk Conservatorium

Covid-19 Update - 15 februari 2022

Tijdens de meest recente persconferentie van de Rijksoverheid is aangegeven dat veel corona-maatregelen op korte termijn vervallen.

De volgende adviezen blijven gelden:

 • Was regelmatig je handen
 • Hoest en nies in je elleboog
 • Schud geen handen
 • Ventileer goed en regelmatig
 • Houd afstand of draag een mondkapje op plekken waar het druk is (persoonlijk advies)
 • Doe regelmatig een zelftest en test bij klachten
 • Houd je aan de adviezen omtrent quarantaine en isolatie (doe de Quarantaine check)
 • Degenen die niet zijn gevaccineerd, of nog geen boosterprik hebben ontvangen, raden wij aan dit alsnog te doen.

Van vrijdag 18 februari tot en met donderdag 24 februari blijft het dragen van een mondkapje en houden van 1.5 meter afstand bij verplaatsingen nog gelden.

Concerten en uitvoeringen bezoeken tussen vrijdag 18 februari en donderdag 24 februari is weer mogelijk. Bekijk via www.koncon.nl/agenda of het nodig is u te registreren, danwel kaartjes te kopen. We vragen externe bezoekers tot en met 24 februari wél nog om de Corona Check App te tonen. Het is na een dergelijke check dan echter niet langer verplicht een mondkapje te dragen of 1.5 meter afstand te houden tijdens een concert of uitvoering.

Vanaf vrijdag 25 februari blijven de hierboven genoemde adviezen gelden, maar vervalt het houden van 1.5 afstand en het dragen van een mondkapje bij verplaatsingen in het onderwijs. Ook de verplichting om bij concerten en uitvoeringen de Corona Check App te tonen.

We moeten er helaas nog altijd van uitgaan dat er sprake zal zijn van lessen, projecten en tentamens die uitvallen wegens ziekte, isolatie en/of quarantaine. We vragen alle leerlingen, studenten en docenten hierover in nauw contact te blijven met hun afdelingshoofd danwel coördinator.

    (Zelf)testen
    We vragen studenten, docenten en andere medewerkers nog altijd om minimaal twee keer per week een zelftest uit te voeren. Bij onderwijs waarbij grotere groepen betrokken zijn, zoals projecten en bepaalde groepslessen iedere dag. Testen kunnen besteld worden via www.zelftestonderwijs.nl met gebruik van je @koncon.nl account. Bij de aanvang van een meerdaags project gaan we bij alle betrokkenen uit van een negatief resultaat van een zelftest, op de dag van aanvang. Vanuit het project zullen vervolgens zelftests ter beschikking worden gesteld. Ook bij de receptie zijn zelftests voorhanden.

    Klachten
    Bij klachten, ook milde klachten, blijf je thuis en laat je je bij de GGD testen. In afwachting van de test en totdat een negatief resultaat is verkregen, blijf je in quarantaine. Test je positief, dan ga je 5 dagen in isolatie en keer je pas weer terug naar school nadat je ten minste 24 uur klachtenvrij bent.

    Doe de Quarantaine Check op Rijksoverheid.nl en bekijk of je in jouw specifieke geval in quarantaine (in contact geweest met...) danwel isolatie moet (zelf positief getest).

    Voor wie zich onvoldoende veilig voelt
    Bij de KC-receptie zijn zelftests te verkrijgen en medewerkers of studenten die zich onveilig voelen kunnen gratis een FFP2-masker ophalen. Informeer jezelf hoe veilig om te gaan met dergelijke maskers en de vervanging ervan.

    In de voorgestelde handelswijze van het KC, vraagt het KC niet wie wel of niet gevaccineerd is en kan zij dus ook niet bepalen wie wel of niet in quarantaine dient te gaan. Het KC laat deze verantwoordelijkheid en keuze bij de student of medewerkers zelf.


    Contact

    Houd je koncon e-mailadres in de gaten voor persoonlijke updates door directeur Henk van der Meulen, waarvan de hoofdlijnen ook op deze webpagina worden gedeeld. Tevens worden FAQ's onderaan deze pagina beantwoord en regelmatig aangevuld.

    Afstemming over de inhoud van de lessen vindt direct plaats met docenten en je afdelingshoofd of coördinator, wiens contactgegevens je vindt op deze pagina.

    E-learning
    Docenten, studenten en leerlingen kunnen de website www.koncon.nl/e-learning bezoeken, voor ondersteuning bij het geven en volgen van online lessen.

    ICT
    Vragen over ICT graag richten aan ICT@hdkdenhaag.nl. Bezoek start.hdk.nl voor een overzicht van de digitale platformen die bij het Koninklijk Conservatorium in gebruik zijn of de KC Portal.

    Education Service Center
    De front-office van het Education Service Centre (ESC) is op weekdagen geopend van 10.00 uur tot 16.00 uur.    Algemeen - Vragen en antwoorden

    De Taskforce van het KC en de School voor Jong Talent komt regelmatig bij elkaar om de situatie te volgen en indien nodig nieuwe beslissingen te nemen. Via koncon.nl/corona houden we iedereen op de hoogte en voegen we Frequently Asked Questions (FAQ's) toe. Ouders van leerlingen van de School voor Jong Talent zullen, indien er nieuwe ontwikkelingen zijn, tevens via de mail bericht krijgen van de schooldirectie.

    Zelftesten

    Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) biedt studenten en medewerkers van Hogescholen en Universiteiten de mogelijkheid om zelftesten thuis te laten bezorgen via www.zelftestonderwijs.nl.

    Waarom zelftesten?
    Door iedere student en medewerker te voorzien van gratis zelftesten kunnen besmettingen snel worden opgespoord. Sommige mensen hebben zelf geen last van een besmetting, maar kunnen deze wel ongemerkt overdragen op anderen. De inzet van deze preventieve zelftesten kan ertoe leiden dat een besmetting (eerder) gesignaleerd wordt, waardoor voorkomen wordt dat het virus ongemerkt verder wordt verspreid. De zelftest kan thuis worden gebruikt als je geen corona gerelateerde klachten hebt, maar toch voor jezelf en anderen wilt uitsluiten dat je mogelijk besmettelijk bent.

    Aanvragen van testen
    Tests zijn aan te vragen door www.zelftestonderwijs.nl te bezoeken, de onderwijsinstelling (Koninklijk Conservatorium) te selecteren en met je @koncon.nl accountgegevens in te loggen. Op deze website vind je ook een uitgebreide FAQ met vragen en antwoorden over zelftesten.

    Ik ervaar problemen met inloggen en aanvragen
    Mocht je @koncon.nl account niet functioneren of je het wachtwoord willen resetten, raadpleeg dan start.hdk.nl of benader ict@hdkdenhaag.nl voor technische ondersteuning.

    Zelftesten afhalen (beperkt)
    Studenten en medewerkers die niet over een @koncon.nl account beschikken of het tijdelijk niet lukt in te loggen, kunnen bij de receptiebalie aan de Juliana van Stolberglaan, twee tests per week ophalen, zolang de voorraad strekt. Je kunt hierover ook contact opnemen met receptie@koncon.nl.

    Reis je vanuit het buitenland?

    • Controleer dan deze checklist. Op de website van de Rijksoverheid vind je alle relevante informatie over de verplichte quarantaine bij aankomst in Nederland.
    • Studenten die op reis gaan of terugkeren uit het buitenland vragen we contact op te nemen met hun afdelingshoofd of coördinator.
    • Docenten die vanwege reisbeperkingen, quarantainevoorschriften of (bijvoorbeeld) een kwetsbare gezondheid fysiek niet aanwezig kunnen zijn in de gebouwen van het Koninklijk Conservatorium, vragen we contact op te nemen met hun afdelingshoofd of coördinator.

    (lichte) gezondheidsklachten, dan is het advies:

    1. Blijf thuis, en reis niet als je ziek bent. Laat je testen.
    2. Medewerkers melden zich ziek bij hun leidinggevende en P&O via hr@hdkdenhaag.nl.
    3. Studenten melden zich ziek bij hun afdelingshoofd of coördinator.

    Als de klachten verergeren, met name luchtwegklachten:

    • Neem eerst telefonisch contact op met je huisarts en vertel over je recente reis en je symptomen. Vermijd contact met anderen.
    • Heb je nog geen huisarts en woon je in Den Haag ​dan kun je je kosteloos registreren bij de studentenhuisartsen van StudentDoc. Er is geen postcodebeleid en ook overstappen is zo geregeld. We raden iedereen met klem aan zich bij start van de studie te registreren als je nog geen huisarts hebt.
    • Voor algemene vragen over corona bel je met het gratis landelijke nummer van de GGD: 0800 - 1351.
    • Wil je getest worden, bel dan met 0800 - 1202.
    • Bij spoed in avond, nacht of weekend: Den Haag – Huisartsenpost Hadoks: 070 346 9669

    Informatie over het Nederlandse vaccinatieprogramma kun je vinden op de website van de Nederlandse overheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-vaccinatie

    Studenten - Vragen en antwoorden

    Op de website van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vind je een speciale webpagina met veelgestelde vragen.

    Zet je studie zoveel mogelijk online voort en laat je via je gemeente niet uitschrijven uit de Basis Registratie Personen (BRP)!

    Heb je een Nederlandse verblijfsvergunning voor studie en heb je je al laten uitschrijven uit de BRP: geef dit z.s.m. door aan de International Students Adviser. Hij kan je tijdelijke vertrek naar het buitenland vanwege de Coronacrisis melden bij de IND, om te voorkomen dat je verblijfsvergunning wordt ingetrokken door de IND.

    Contactgegevens van ambassades en consulaten in Nederland zijn te vinden op de website van het Ministerie van Buitenlandse zaken.

    Voor formele communicatie en de communicatie vanuit de afdelingen en docenten gebruikt het Koninklijk Conservatorium je @koncon.nl account.

    Soms zien we dat @koncon.nl e-mailadressen worden doorgestuurd naar een persoonlijk e-mail adres dat niet meer geldig of vol is, of het @koncon.nl account als Spam markeert. Mogelijk mis je daardoor vitale informatie, nog relevanter vanwege de huidige corona crisis (COVID-19).

    We willen je vragen actief je @koncon.nl account in de gaten te houden, wat kan via outlook.office.com/mail. En er voor te zorgen dat er voldoende ruimte is in dit account, dus oude berichten op te ruimen.

    Je e-mailadres bestaat uit [studentnummer]@koncon.nl. Mocht je je wachtwoord vergeten zijn, bezoek dan de webpagina start.hdk.nl en klik op de optie ‘reset password’. Werkt dit voor jou niet, neem dan contact op met ICT@hdkdenhaag.nl.

    Het KC adviseert je onderstaande websites te raadplegen als je de laatste ontwikkelingen wilt volgen:

    De studentendecaan Elke de Roos biedt op het intranet informatie over hoe je in Nederland een huisarts vindt.

    Heb je nog geen huisarts en woon je in Den Haag ​dan kun je je kosteloos registreren bij de studentenhuisartsen van StudentDoc. Er is geen postcodebeleid en ook overstappen is zo geregeld. We raden iedereen met klem aan zich bij start van de studie te registreren als je nog geen huisarts hebt.

    Ook kan je bij spoed in avonden en weekenden bij de huisartsenpost terecht: Den Haag – Huisartsenpost Hadoks: 070 - 346 9669

    Voor het bezoeken van een huisarts zal je verzekerd moeten zijn. Via de volgende links vind je organisaties waar je je direct online kunt verzekeren, of zoek contact met International Students Adviser, Eugène Eijken:

    Vanwege de annulering van talrijke concerten en andere muzikale/culturele activiteiten, kunnen inzendingen voor CDO punten voor onvoltooide projecten van geval tot geval worden geaccepteerd (bijvoorbeeld als repetities of voorbereidingen voor een bepaalde activiteit al hebben plaatsgevonden). Voor vragen kun je contact opnemen met Dominy Clements via CDO@koncon.nl.

    De Rijksoverheid deelt internationale locaties voor het aanvragen van PCR of zelftests via de website van de Rijksoverheid.

    Voor Bachelor en Masterstudenten in hun voorbereidend jaar, voor reguliere Bachelor en Masterstudenten en for Artist Certificate studenten.

    Op de website van de Immigratie- en naturalisatiedienst (IND) vind je FAQ's, of neem contact op met onze International Students Adviser.

    Docenten en stafmedewerkers - Vragen en antwoorden

    Een bureaustoel of beeldscherm op de goede hoogte, het zijn dingen die thuis niet altijd vanzelfsprekend zijn. Toch is het belangrijk om ook tijdens het thuiswerken een goede werkomgeving te creëren.

    Je werkplek goed instellen kan met deze adviezen. Tips die ook van pas komen als je weer vanuit het Koninklijk Conservatorium kunt werken.

    Afwisseling
    Het is voor zowel je productiviteit als je lichaam belangrijk om niet te lang aaneengesloten te werken. Afwisseling kan op verschillende manieren: afwisseling van werkhouding, werktaken, regelmatig even wegkijken van het beeldscherm, nemen van micropauzes (van bijvoorbeeld 20 seconden). Gebruik maken van pauzesoftware kan hierbij helpen.

    Muziek en klimaat
    Onrustige muziek kan je concentratie verstoren, maar achtergrondmuziek kan je concentratie ook versterken. Zorg ook voor een goed klimaat in je huis. Het is individueel, maar rond de twintig graden is vaak een goede temperatuur. Je doet zittend werk waardoor je niet opwarmt, en dan moet het wel comfortabel zijn.

    Sneltoetsen
    Maak meer gebruik van Windows sneltoetsen, in plaats van de muis.

    Beperkt het gebruik van tablet en smartphone
    Zowel wat betreft totale duur per dag als de aaneengesloten duur. Voer taken die op een vaste werkplek gedaan kunnen worden daar ook uit. Wie met een laptop werkt, kan het beste een los toetsenbord en een losse muis gebruiken. Een andere tip is om hierbij je stoel goed aan te schuiven. Als je ver van je tafel of bureau zit, werk je met gestrekte armen. Dat geeft een hoge belasting voor je nek en schouders.

    Overal een goede werkplek.
    Zitten en het gebruik van beeldschermen komt vaak ook in privétijd voor. Daarbij gelden dezelfde risico’s. Het is dus ook na werktijd belangrijk af te wisselen en alert te zijn op signalen.

    Medewerkers die thuis werken hoeven zich niet ziek te melden wanneer er in een normale situatie geen aanleiding zou zijn om zich ziek te melden. ‘Echte’ ziekmeldingen worden gedaan met een email aan het afdelingshoofd en aan HR@hdkdenhaag.nl.

    De geplande spreekuren bij de bedrijfsarts gaan gewoon door. Mocht je verkouden zijn, hoesten of koorts hebben, dan kan het spreekuurcontact worden omgezet in een telefonisch consult.

    Wanneer een in de komende weken geplande vakantie is geannuleerd, kunnen de toegekende vakantie-uren worden teruggeboekt. Geef dit svp door aan je afdelingshoofd en aan P&O via HR@hdkdenhaag.nl.