De Kodályhub

1 april 2022

De internationaal georiënteerde (Engelstalige) Masteropleiding muziekeducatie – Kodály leidt studenten op tot specialist op het gebied van muziekonderwijs volgens het Kodály concept. Studenten leren kennis en vaardigheden toepassen in muzieklessen in en buiten scholen, zoveel in vocaal als instrumentaal muziekonderwijs.

Tussen 2016 en 2019 werkte onze Kodály masteropleiding samen met het Kodály Institute van de Liszt Academie in Budapest, het Koninklijk Conservatorium van Schotland in Glasgow en de Nationale Jeugdkoren van Nederland en Schotland in een Erasmus+ Partnership Programme. Al deze partners gebruiken de Kodály-werkwijze. De Kodályhub is een van de eindproducten van dit intensieve internationale samenwerkingsproject.

Voor mensen die meer willen weten over de Kodály methodiek vindt er op 9 en 10 april in Amare een Muziek als Vak Masterclass-weekend plaats. In dit weekend komen verschillende aspecten van muziekeducatie volgens de Kodály-werkwijze aan bod.
Klik hier voor meer info

In het tijdschrift Pyramide verscheen in februari 2022 een artikel over de Kodályhub geschreven door Suzanne Konings en Jasper Grijpink (beiden betrokken als docenten bij de Masteropleiding muziekeducatie - Kodály). Hieronder staat een fragment uit dit artikel.

Muziek als Vak

De opleiding ‘Muziek als Vak’ aan het Koninklijk Conservatorium richt zich op muziekeducatie volgens de Kodálywerkwijze. De naam ‘Muziek als Vak’ geeft aan dat muziek een vak is dat je als beroep kunt uitoefenen, en dat het een vak is dat je kunt leren als onderdeel van je algemene ontwikkeling, bij voorkeur op school.

De opleiding begon in 2010 met een aanvraag bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) binnen de regeling ‘Krachtig Meesterschap’, die was bedoeld om schoolvakken een nieuwe impuls te geven. Binnen het conservatorium in Den Haag was het besef gegroeid dat muziek in het reguliere onderwijs niet de plaats had die het verdiende, waardoor een brede muzikale vorming voor veel leerlingen niet meer vanzelfsprekend was. Een belangrijke vraag was: besteden we naast het opleiden van professionele musici genoeg aandacht aan goed muziekonderwijs voor alle kinderen?

Inhoudelijk werd gekozen voor de Kodály-werkwijze, omdat daarmee een heldere vakmatige langetermijnontwikkeling mogelijk is, onafhankelijk van muziekgenre of repertoire. Om de nieuwe vorm van het schoolvak ‘Muziek’ mogelijk te maken, bleek een na- en bijscholingsprogramma nodig voor docenten, leerkrachten en musici. Dit werd ‘Muziek als Vak’. Vanuit dat programma is later de masterspecialisatie ‘Music Education according to the Kodály Concept’ ontstaan. Studenten van deze masterspecialisatie hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Kodályhub.

Lees het gehele artikel hier.