Het toelatingsexamen bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte.

Praktijkdeel toelatingsexamen
Je dient een zekere affiniteit met jazz te tonen en te beschikken over een bepaald historisch besef. Na afloop van het praktisch examen wordt tijdens een gesprek ingegaan op wat je op het aanmeldingsformulier over je muzikale achtergrond en motivatie hebt gezegd. Er kunnen additionele vragen worden gesteld over onder andere je studiehouding, speelervaring, muzikale interesses en je toekomstperspectief. Tijdens de studie wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de piano in zowel de theoretische als praktische lessen. Er wordt van je verwacht dat je een basale kennis en vaardigheden van het pianospel hebt.

  • Repertoire: drie verschillend stukken uit het jazzrepertoire
  • Etudes: twee (klassieke) etudes
  • Motorische vaardigheden: alle majeur en mineur ladders
  • Lezen: van blad lezen op basis niveau
  • Gehoor: op gehoor frasen naspelen, over akkoorden spelen
  • Algemeen: affiniteit met jazz, degelijke instrumentale techniek, improvisatievaardigheden, muzikaliteit, goede timing

Theoriedeel toelatingsexamen
Het theoretisch gedeelte omvat:

  • een schriftelijke gehoortest
  • een schriftelijke test algemene muziekleer
  • een individuele, praktische test solfège

Klik hier voor een proefexamen theorie