Het toelatingsexamen bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Beide gedeeltes moeten gehaald worden om voor een plek in aanmerking te komen.

Het instrument moet beschikken over het free-bass systeem.

Programma:

 • een werk uit de barokperiode, b.v.: Bach - 2/3 stemmige inventies
 • een etude of solostuk, b.v.: Werner - 12 Tango Studies of Bartók - (delen uit) Microcosmos
 • een voordrachtstuk, b.v.: Lundquist - Botany Play ofSemjonov - Kindersuite nr. 1

Het theorie-examen:

Het deel Muziektheorie van het toelatingsexamen bestaat uit:

 • een mondelinge gehoortrainingstest,
 • gecombineerd met vragen over algemene muziekleer,
 • en enkele muzieknotatie-opdrachten

Het theorietoelatingsexamen wordt afgelegd vóór het praktische toelatingsexamen.
Gehoortrainingstest:

 • het onderscheiden en benoemen van intervallen
 • het onderscheiden en benoemen van drieklanken met omkeringen
 • het onderscheiden en benoemen van septime akkoorden
 • het nazingen van een melodie, baslijn en evt middenstem
 • het noteren van een melodisch fragment (melodie en baslijn)
 • het noteren van een ritmisch fragment

Van blad zingen/ritme:

 • het prima vista zingen van enkele melodieën, ritmisch en met goede intonatie
 • in canon zingen

Kennis algemene muziekleer en muzieknotatie:

 • notatie van eenvoudige ritmes: lezen en schrijven
 • notatie van toonhoogte in vioolsleutel en bassleutel: lezen en schrijven
 • alle majeur- en mineurtoonsoorten, kerktoonladders
 • intervallen en drieklanken met omkeringen in majeur en mineur
 • dominant, mineur, verminderd, halfverminderd en majeur septime akkoord


Klik hier voor proefexamens theorie.