Het instrument moet beschikken over het free-bass systeem.
 
Programma:

 • een werk uit de barokperiode, b.v.: Bach - 2/3 stemmige inventies
 • een etude of solostuk, b.v.: Werner - 12 Tango Studies of Bartók - (delen uit) Microcosmos
 • een voordrachtstuk, b.v.: Lundquist - Botany Play ofSemjonov - Kindersuite nr. 1

Het theorie-examen:
Het theoretische deel van het toelatingsexamen bestaat uit drie onderdelen:

 • een schriftelijke gehoortrainingstest,
 • prima vista van blad zingen / ritme uitvoeren en
 • een schriftelijke algemene muziekleertest.
 • Het theorietoelatingsexamen wordt afgelegd vóór het praktische toelatingsexamen.

Schriftelijke gehoortrainingstest:

 • het kunnen onderscheiden en benoemen van intervallen en drieklanken met omkeringen
 • het noteren van een melodisch fragment
 • het noteren van een ritmisch fragment
 • het noteren van korte tweestemmige fragmenten 
 • Van blad zingen/ritme:

 • het prima vista zingen van enkele melodieën
 • het prima vista uitvoeren van enkele ritmes
 • Schriftelijke algemene muziekleertest:

 • notatie van ritme en toonhoogte in vioolsleutel en bassleutel
 • majeur- en mineurtoonladders
 • intervallen en drieklanken met omkeringen
 • dominant septime akkoord

Klik hier voor een proefexamen theorie