Het toelatingsexamen bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Beide gedeeltes moeten gehaald worden om voor een plek in aanmerking te komen.

Het praktijkexamen
Het praktijkexamen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Etudes: twee etudes met een verschillend karakter B.v.: Wiedemann - 45 Etudes voor hobo Flemming - 25 Melodische Etüden, Volume I Lacour - 50 Études progressives

  • Voordrachtstukken; twee (korte) voordrachtstukken uit verschillende stijlperioden, bijv. Haydn - Hoboconcert Loeillet - Sonate in C Geminiani - Sonate in e Jacob - Sonatina Fauré - Pièce H. Andriessen - Ballade

Voor alle suggesties geldt: werken van vergelijkbaar of hoger niveau zijn ook goed. De beoordeling van het praktische gedeelte van het toelatingsexamen wordt mede beïnvloed door de volgende factoren:

  • reeds genoten muziek(vak)onderwijs

  • ontwikkelingsprognose

  • beroepsperspectief

  • technische realisatie

  • muzikale expressie

Ook de samenhang tussen deze factoren is daarbij van essentieel belang. Het (nog) niet (optimaal) kunnen uitvoeren van de stukken op de lijst is daarom op zichzelf nog geen reden om geen toelatingsexamen te doen!

Klik hier voor proefexamens theorie.