Het toelatingsexamen bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Beide gedeeltes moeten gehaald worden om voor een plek in aanmerking te komen.

Het praktijkexamen
Het praktijkexamen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Polyfonie: Één werk gekozen uit:

  • J.S. Bach

   • Driestemmige sinfonia’s

   • Wohltemperierte Klavier

   • enkele delen uit één van de Suite’s of Partita’s

   • een vergelijkbaar werk

 • Klassieke Sonate: Één of meer delen uit een sonate van:

  • J. Haydn

  • W.A. Mozart

  • L. van Beethoven

 • Etudes: Twee etudes met een moeilijkheidsgraad van minimaal:

  • Czerny op. 299 of op. 740

  • Cramer

  • Moszkovski

  • Moscheles

  • Clementi: Gradus ad Parnassum

 • Twee voordrachtsstukken uit verschillende stijlperiodes

 • Een stukje van blad lezen

Voor alle suggesties geldt: werken van vergelijkbaar of hoger niveau zijn ook goed. De beoordeling van het praktische gedeelte van het toelatingsexamen wordt mede beïnvloed door de volgende factoren:

 • reeds genoten muziek(vak)onderwijs

 • ontwikkelingsprognose

 • beroepsperspectief

 • technische realisatie

 • muzikale expressie

Ook de samenhang tussen deze factoren is daarbij van essentieel belang. Het (nog) niet (optimaal) kunnen uitvoeren van de stukken op de lijst is daarom op zichzelf nog geen reden om geen toelatingsexamen te doen!

Please find examples of theory exams here.