Het toelatingsexamen bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Beide gedeeltes moeten gehaald worden om voor een plek in aanmerking te komen.

Het praktijkexamen

Voor de eerste ronde van de auditie (voorselectie) vragen we je opnames van de onderstaande werken in te sturen. Elk werk mag een aparte opname zijn.

Als je door bent naar de tweede ronde, kan je dezelfde werken voorbereiden. Graag een programma meenemen zodat de jury weet wat je voorbereid hebt. De auditie duurt 15-20 minuten.

 • Polyfonie: Één werk gekozen uit:

  • J.S. Bach

   • Driestemmige sinfonia’s

   • Wohltemperierte Klavier

   • enkele delen uit één van de Suite’s of Partita’s

   • een vergelijkbaar werk

 • Klassieke Sonate: Één of meer delen uit een sonate van:

  • J. Haydn

  • W.A. Mozart

  • L. van Beethoven

 • Etudes: Twee etudes met een moeilijkheidsgraad van minimaal:

  • Czerny op. 299 of op. 740

  • Cramer

  • Moszkovski

  • Moscheles

  • Clementi: Gradus ad Parnassum

 • Twee voordrachtsstukken uit verschillende stijlperiodes

 • Drie weken voor de datum van de tweede ronde (de live auditie) krijgen de kandidaten een werk opgestuurd zonder vermelding van componist/titel, wat uitgevoerd dient te worden tijdens de auditie.

Voor alle suggesties geldt: werken van vergelijkbaar of hoger niveau zijn ook goed.

De beoordeling van het praktische gedeelte van het toelatingsexamen wordt mede beïnvloed door (samenhang tussen) de volgende factoren:

- reeds genoten muziek(vak)onderwijs

- ontwikkelingsprognose

- beroepsperspectief

- technische realisatie

- muzikale expressie

Klik hier voor proefexamens theorie.