Het toelatingsexamen bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Beide gedeeltes moeten gehaald worden om voor een plek in aanmerking te komen.

Het praktijkexamen
Tijdens het praktijkexamen moet je muzikaal en instrumentaal bewustzijn, betrokkenheid en aanleg laten zien.

Het praktijkexamen bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Twee etudes van verschillend karakter, bijvoorbeeld gekozen uit: B.v.: Klosé Mule Bassi Lacour Bozza Gallois-Montbrun

  • twee voordrachtstukken van verschillend karakter B.v.: Maurice - Tableaux de Provence Bonneau - Suite Tcherepnine - Sonatine Sportive Koch - Monologue nr. 4 Bozza - Aria Jolivet - Fantasie impromptu

Voor alle suggesties geldt: Werken van vergelijkbaar of hoger niveau zijn ook goed. De beoordeling van het praktische gedeelte van het toelatingsexamen wordt mede beïnvloed door de volgende factoren:

  • reeds genoten muziek(vak)onderwijs

  • ontwikkelingsprognose

  • beroepsperspectief

  • technische realisatie

  • muzikale expressie

Ook de samenhang tussen deze factoren is daarbij van essentieel belang. Het (nog) niet (optimaal) kunnen uitvoeren van de stukken op de lijst is daarom op zichzelf nog geen reden om geen toelatingsexamen te doen!

Klik hier voor proefexamens theorie.