Het toelatingsexamen bestaat uit een praktijk- en een theoriegedeelte. Beide gedeeltes moeten gehaald worden om voor een plek in aanmerking te komen.

Het praktijkexamen
Je bereidt een programma van ca. 20 minuten voor, waaruit bij het toelatingsexamen wordt gekozen. De stukken moeten uit verschillende stijlperiodes worden gekozen en gelegenheid bieden om je technische niveau en de muzikaliteit van de kandidaat te beoordelen. Ook wordt gelet op stilistisch inzicht en affiniteit met de gespeelde muziek. Een voorbeeld dat als referentie kan worden gebruikt zijn de volgende werken, maar andere werken met een vergelijkbare moeilijkheidsgraad zijn ook mogelijk:

- two etudes from Cramer, Clementi, Czerny, Hummel, and/or Chopin fortepiano to be chosen according to the etude

- one piece from CPE Bach’s Kenner und Liebhaber series wq. 55, 56, 57, 58, 59, 61 to be performed on a five octave fortepiano

- one classical sonata pre-1800 by Mozart, Haydn, Beethoven (or contemporaries) to be performed on a five octave fortepiano

- one romantic work by Schubert, Mendelssohn, Schumann (or contemporaries) to be performed on a six or seven octave fortepiano


Theoriedeel toelatingsexamen
Het theoretisch gedeelte omvat:

  • een schriftelijke gehoortest
  • een schriftelijke test algemene muziekleer
  • een individuele, praktische test solfège

Klik hier voor de proefexamens theorie