Algemene eisen

 • Bachelor diploma 
 • Vloeiend in zowel gesproken als geschreven Engels. Level: IELTS 6 of TOEFL 83-internet based test

Specifieke eisen

Als onderdeel van de toelatings- en selectieprocedure voor de Master ArtScience vragen we je artistieke talent, intellectuele nieuwsgierigheid en affiniteit met een veelvoud aan artistieke disciplines te demonstreren.
Je zal worden gevraagd voorbeelden van eerder werk te laten zien en je motivatie om aan de ArtScience Interfaculty toe te lichten.

Je moet de volgende materialen overleggen:

In je motivatiebrief moet je een overzicht geven van je huidige artistieke activiteiten en je visie voor de toekomst beschrijven. We vragen je:

 • je artistieke verleden te beschrijven; waarom je je met kunst bezig bent gaan houden; je keuzes tot op heden uit te leggen en daardoor je artistieke ontwikkeling te laten zien;
 • de disciplines waarin je werkt en waarin je geïnteresseerd bent te beschrijven; 
 • de hoofdonderwerpen waarin je geïnteresseerd in bent te beschrijven als het gaat om kunst, wetenschap en cultuur en uit te leggen waarom. Illustreer deze keuzes door een selectie werk en concepten van anderen en een selectie van je eigen werk; 
 • uit te leggen waarom je ArtScience wilt studeren;
 • een beeld te schetsen van wat je hoopt te leren en bereiken tijdens je studie aan de ArtScience Interfaculty;
 • een beschrijving te geven van hoe jij denkt bij te dragen aan de leeromgeving van de Interfaculty;
 • te beschrijven wat je jezelf ziet doen nadat je je studie hebt afgerond;
 • mogelijk vragen die je hebt betreffende studeren aan de ArtScience Interfaculty te inventariseren.

In het onderzoeksvoorstel voor je master research vragen je een research project voor te stellen en te beschrijven dat je tijdens de twee-jarige master zult uitvoeren. Je moet hierin aangeven hoe het voorstel zich verhoudt tot je artistieke verleden en hoe het doen van dit onderzoek invloed zal hebben op je artistieke toekomst. Je bent vrij een tekst format te kiezen wat bij jou, je achtergrond en je voorstel past, maar zorg dat het tussen de 2 en 4 pagina's A4 lang is. De volgende punten moeten er in ieder geval in staan:

 • een duidelijke beschrijving van je onderwerp en de gerelateerde onderwerpen in dit veld;
 • een motivatie waarom je dit onderwerp hebt gekozen. Hoe verhoudt zich dit tot je artistieke verleden? En hoe denk je dat dit onderzoek je werk zal beïnvloeden?
 • hoe jouw onderzoek is gerelateerd aan het ArtScience curriculum;
 • een eerste keus voor een ArtScience leraar uit de permanente staf die je zou kunnen coachen tijdens je onderzoek. Bekijk de Faculty Biographies op de ArtScience Interfaculty website;
 • een beschrijving met schetsen van twee concrete kunstprojecten die je zou willen realiseren als onderdeel van dit onderzoek;
 • een indicatie van de materialen en faciliteiten die je nodig hebt voor je onderzoek;
 • een schets van je hoopt te bereiken door middel van je onderzoek.

Je portfolio moet een goed overzicht geven van je werken en/ of artistieke activiteiten tot nu toe. We zijn geïnteresseerd in alle vormen en media (inclusief muziek, beeldende kunst, interdisciplinaire kunst, media kunst, theater, film, etc.). Het portfolio moet bestaan uit kopieën en/ of documentatie van je werk maar moet ook een korte beschrijving bevatten van de individuele werken, geïllustreerd met foto's, tekeningen, reviews, etc. In het geval van time-based documentatie (audio, video, etc.), vragen we je één stuk (of deel van een stuk) aan te geven waarvan je wil dat het absoluut moet worden bekeken door de toelatingscommissie.

File specificaties digitaal portfolio: Digitale documentatie moet werken op zowel Mac als PC. We vragen je gangbare file formates te gebruiken: jpeg, gif, tiff, pdf, mp3, wav, aiff, flv, quicktime (mov), avi, txt, rtf, word (doc/docx/odt), powerpoint (ppt/pptx/odp).

Hier moet in staan:

 • je volledige naam, huidig adres, telefoonnummer en email adres;
 • je nationaliteit, geboortedatum en -plaats; 
 • je onderwijs/ opleiding tot nu toe;
 • je artistieke cv tot nu toe (zie portfolio, hierboven);
 • je muzikale kwaliteiten (inclusief instrumenten die je speelt);
 • de technieken die je beheerst;
 • werk-ervaring die je hebt; 
 • talen die je spreekt.

Deadline

Deadline voor het opsturen van je digitale aanmelding is 4 weken voor het toelatingsexamen. Data van de toelatingsexamens worden later dit jaar bekend gemaakt.

Non-EU/EEA kandidaten die een visum nodig hebben, moeten hun volledige pakket documentatie uiterlijk 1 mei hebben ingeleverd.

Mocht je de inleverdatum niet halen, vragen we je contact op te nemen met de Interfaculty coordinator en afdelingshoofd, Taconis Stolk.