Studie-informatie

De Masteropleiding ArtScience is een uniek gezamenlijk interdisciplinair kunstprogramma van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag (KABK) en het Koninklijk Conservatorium (KC). De tweejarige masteropleiding onderzoekt en geeft vorm aan het snijvlak tussen artistieke concepten en recente ontwikkelingen in de wetenschap en technologie.

Aangezien de opleiding is toegesneden op studenten die al enige vorm van hoger kunstonderwijs hebben afgerond en die aan het begin staan van een onafhankelijke artistieke praktijk, is de toelating tot het programma afhankelijk van een onderzoeksvoorstel. Tijdens het programma ontwikkel of transformeer je je eigen artistieke niche binnen het brede veld van kunst en wetenschap.

De unieke tweejarige Masteropleiding ArtScience van het Koninklijk Conservatorium (KC) en de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag (KABK) wordt voortdurend geactualiseerd op basis van actuele thema’s op het snijvlak van kunst, media, wetenschap en technologie. Deelnemers aan het masterprogramma van de interfaculteit ArtScience worden toegelaten op basis van een onderzoeksvoorstel. Een persoonlijke coach helpt hen vervolgens met het opzetten van een studie- en onderzoeksplan bestaande uit cursusmodules, projecten en labs aangeboden binnen de interfaculteit ArtScience, de Academie, het Koninklijk Conservatorium en de Universiteit Leiden.

In het eerste semester, ‘Input’ genaamd, worden bijna alle vakken georganiseerd. Deze vakken lopen in vier sporen en volgen een ‘open curriculum’: de vakken kunnen doorgaans gevolgd worden door studenten van alle (bachelor- en master-)jaren. Hierop gelden enkele uitzonderingen: eerstejaars bachelorstudenten hebben een programma met inleidende vakken dat grotendeels vaststaat, en sommige vakken zijn voor andere jaren verplicht (met name de eerstejaars masterstudenten hebben een aantal verplichte vakken in hun programma).

De meeste vakken zijn ‘totally dedicated’: zij worden een aantal weken lang dagvullend gegeven (behalve op woensdagen).

Andere vakken worden wekelijks gegeven tijdens het gehele semester (of het hele jaar), meestal op de woensdagen. Sommige daarvan worden aangeboden in samenwerking met andere afdelingen van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten of het Koninklijk Conservatorium.

Twee keer per jaar (twee weken na de herfstvakantie en twee weken na de voorjaarsvakantie) organiseert de interfaculteit Uitwisselingsweken samen met de afdelingen Sonologie en Compositie van het Koninklijk Conservatorium. Alle drie de afdelingen bieden hun studenten (tweedejaars bachelor en hoger) cursussen van een week aan.

Het tweede semester (‘Output’) is praktisch volledig gewijd aan individuele projecten van de studenten. Elke maandag komen alle studenten en docenten bijeen tijdens de zogeheten Manische Maandagen. Alle docenten zijn beschikbaar voor coaching en er kunnen ook andere vormen van informatiedeling (zoals lezingen, pop-upprojecten en anderszins) worden georganiseerd.

Halverwege het semester demonstreren studenten de voortgang van hun onderzoek in korte presentaties. Studenten die gaan afstuderen organiseren een preview-tentoonstelling (in combinatie met preview-examens). Het semester wordt afgesloten met algemene presentaties van alle projecten en voor het laatste jaar geldt dat deze presentaties onderdeel zijn van de afsluitende examens.

Docenten

Specificaties

Taal

Engels

Duur

2 jaar

Graad

Master Muziek

Collegegeld

Afdelingshoofd

Taconis Stolk

Gerelateerde studies

Introductie Koninklijk Conservatorium