Toelatingseisen

• bachelordiploma muziek
• beschikken over een goed ontwikkeld muzikaal gehoor en voorstellingsvermogen
• kennis hebben van het basisrepertoire van een symfonieorkest van 1750 - nu
• het vermogen om zich zelfstandig partituren eigen te maken inclusief het partituurspel dat daarvoor ten dienste staat
• in staat zijn op professionele wijze te repeteren met een symfonieorkest, de daarbij behorende slagtechniek beheersen en een goed ontwikkelde persoonlijke/artistieke visie demonstreren
• het vermogen hebben een symfonieorkest tijdens concerten als dirigent te leiden en te inspireren met een goed ontwikkelde persoonlijke en artistieke visie
• persoonlijke opvattingen kunnen verwoorden bij het samenstellen van concertprogramma's
• blijk geven van een duidelijk aanwezig ontwikkelingspotentieel


Audities voor studiejaar 2023-2024
Na selectie wordt een aantal kandidaten uitgenodigd voor een online interview. Niet meer dan 5 kandidaten worden uitgenodigd voor een auditie met ensemble. Maximaal vier kandidaten mogen door naar de finaleronde met orkest.

Kandidaten wordt gevraagd om bij hun aanmelding de volgende documenten aan te leveren:

- Motivatie (geschreven)
- Biografie
- Portfolio
- Research proposal
- Video-opnames*
- Persoonlijk introductiefilmpje**
- Kopie van behaalde diploma(‘s)
- Kopie paspoort
- IELTS of TOEFL certificaat***

* Als onderdeel van de aanmelding voor de Nationale Master Orkestdirectie vragen we je om recente video-opnames in te sturen waarop je een ensemble of orkest dirigeert. De opname bestaat uit minimaal twee contrasterende werken, opgenomen vanuit het perspectief van het orkest. Je mag maximaal 3 video’s uploaden waarop je dirigeert.

** Naast opnames waarop je dirigeert, vragen we je op een selfie-video van maximaal 5 minuten te uploaden waarin je jezelf introduceert en vertelt waarom je je aanmeldt voor de Nationale Master Orkestdirectie.

*** Wanneer we tijdens de toelatingsprocedure vaststellen dat het niveau van het Engels onvoldoende is, wordt een taalcursus verplicht gesteld voor EU/EER studenten. Je bent dan verplicht om tijdens het eerste jaar een taalcursus te volgen en daarvoor een certificaat te behalen.
Ben je afkomstig uit een land buiten de EU (met uitzondering van Canada, Australië, Nieuw-Zeeland, Verenigde Staten van Amerika of Zuid-Afrika) en ben je toegelaten tot een bachelor- of masteropleiding dan moet je aantonen dat je over een voldoende niveau van de Engelse taal beschikt. Aantonen doe je met een Engelse taaltest IELTS, TOEFL, TOEIC of Cambridge English (FCE/CAE/CPE). Het beoordelingsniveau is IELTS (6,0 of hoger) of TOEFL (niveau 80 of hoger).

Certificaten van de Institutional TOEFL-toets, de TOEFL ITP toets of andere taaltoetsen worden niet geaccepteerd.

Woensdag 1 februari 2023
Deadline voor aanmelding.
Meld je aan via het online aanmeldingsformulier

Maandag 13 februari 2023
Bekendmaking van de kandidaten voor de online interviews

Zaterdag 18 februari 2023
Online interviews

Maandag 20 februari 2023
Bekendmaking van de kandidaten voor de live audities

Maandag 20 maart 2023
Theorie-niveautoets****
Locatie: Amsterdam
Eerste ronde met ensemble
Repertoire: Bekendmaking in januari 2023
Locatie: Amsterdam

Dinsdag 21 maart 2023
Finaleronde met orkest
Repertoire: W.A. Mozart – Symfonie no. 39
Locatie: Den Haag

**** De theorie-niveautoets geeft ons informatie over algemene kennis. Niemand zal worden afgewezen naar aanleiding van deze toets. De test toetst theoretische en historische kennis, leesvaardigheid, analytisch vermogen, gehoor en vocalisatie. De toets bevat de onderdelen: spelen van bladmuziek op de piano, prima vista-zangoefeningen (met en zonder pianobegeleiding) en het herkennen van akkoorden/modulaties en het herkennen van bladmuziek.

Door COVID-19 maatregelen of andere onvoorziene omstandigheden behoudt de Nationale Master Orkestdirectie zich het recht voor om wijzigingen door te voeren in zowel het tijdschema als het repertoire.

Voor vragen en informatie, neem contact op met Jaike Bakker.