De selectie voor de Master Sonologie gebeurt op basis van een portfolio met eerder gemaakte composities, registraties van live performances of onderzoeksresultaten in de vorm van computerprogramma's, artikelen, scripties enz. Je moet een bij voorkeur aan het vakgebied Sonologie gerelateerde bachelor hebben afgesloten met goed of zeer goed resultaat. Bovendien moet een studieplan worden ingediend van twee pagina's A4, dat bestaat uit de volgende elementen:

  1. Een korte beschrijving van het beoogde project dat tijdens de masterstudie zal worden gerealiseerd. Dat project kan bestaan uit een praktisch en een theoretisch deel, of uitsluitend theoretisch zijn.
  2. Een tijdsplan verdeeld over 4 semesters, waarin ook opgenomen een voorstel voor mogelijke deelname aan vakken uit de eenjarige cursus Sonologie.
  3. Een uitgebreide beschrijving van het beoogde project. In deze beschrijving moet een onderzoeksvraag worden geformuleerd. Ook de context waarbinnen het onderzoek plaatsvindt, en de vormen waarin de onderzoeksresultaten zullen worden gepresenteerd zoals composities, computerprogramma's, en artikelen dienen te worden beschreven.
  4. Een overzicht van de in de eindscriptie te behandelen onderwerpen.

Omdat de Master Sonologie een onderzoeksmaster is, hoeft er geen apart masterplan te worden ingeleverd.