Je kan pas auditie doen voor het Complementary Subject Klassieke Muziek en Jazz na toelating tot het reguliere master programma van de afdeling Klassiek van het Koninklijk Conservatorium.

Het aantal plaatsen is beperkt: per studiejaar laat de afdeling slechts een klein aantal studenten in Master 1 toe tot het Complementary Subject. Van kandidaten wordt verwacht dat ze al uitgebreide vaardigheden op het gebied van Klassieke Muziek of Jazz hebben.

Benodigdheden voor aanvraag Complementary Subject Klassieke Muziek en Jazz

Nadat je bent toegelaten tot het master programma, wordt je gevraagd het volgende in te leveren:

  • Representatieve opnames die je ervaring met het spelen van Klassieke Muziek of Jazz aantonen (ongeveer 15-20 minuten)
  • een motivatiebrief (350-450 woorden) waarin de volgende aspecten aan bod komen:
    • je motivatie voor het volgen van het Complementary Subject
    • de manier waarop het Complementary Subject is geïntegreerd in je Master Project Plan

Sluitingsdatum

De uiterste datum voor het aanleveren van de opnames en de motivatiebrief is 1 juni. Uiterlijk 1 juli word je geïnformeerd over de uitslag van de auditie.

Toelatingscriteria

  • muzikale en stilistische affiniteit met Klassieke Muziek of Jazz
  • het vermogen om relevant repertoire uit te voeren
  • potentieel voor ontwikkeling binnen het genre
  • de mate van integratie tussen het Complementary Subject en het Master Project Plan