Practicum Musicae is uitsluitend bedoeld voor voltijds studenten van de Universiteit Leiden. Het is niet mogelijk om PM te combineren met een bachelor of master aan een andere universiteit of hogeschool.

Aanmeldingsdeadline
Geïnteresseerde studenten kunnen zich vanaf December inschrijven via de ‘aanmeld’ knop op deze website. Aanmeldingen voor september dienen ontvangen te zijn vóór 1 maart, vanaf dat moment is de aanmeldlink gesloten en is aanmelden niet meer mogelijk.

Onderdeel van de aanmelding is het insturen van een motivatie en het insturen van drie auditievideo's.

Motivatieformulier
De commissie wil graag een motivatiebrief van je zien. Je moet die brief tijdens je aanmelding uploaden in ‘Osiris’ (het aanmeldingssysteem dat het Koninklijk Conservatorium gebruikt).
Je kunt voor het schrijven deze opzet gebruiken.

Video-auditie
In je aanmelding dien je drie auditievideo's mee te sturen. Dit hoeven geen professionele opnames te zijn, het mogen video's zijn die je hebt opgenomen met je telefoon of laptop. Het belangrijkste is dat de commissie kan horen dat je muzikaal bent en je instrument beheerst. Kondig jezelf in je opnamen graag even aan en noem daarbij ook dat je auditeert voor Practicum Musicae/PM. Zo weet je zeker dat je beoordeeld wordt voor PM en niet voor de bachelor. Zorg ervoor dat je bovenlichaam (en handen) goed in beeld zijn en dat de ruimte waar je de video's opneemt niet over-akoestisch is (géén kerk of badkamer).

Upload de video’s naar Youtube of Vimeo en zet de linkjes naar je video’s in een word-document. Gebruik dat document bij je inschrijving in ‘Osiris’.

Video-repertoire
De jury ziet graag drie auditievideo's met verschillende stijlen/stijlperiodes (zie toespitsing per afdeling hieronder). Het dienen allemaal solostukken zijn (of solo met orkest-, piano-, of combo-begeleiding). Om een zo compleet mogelijk beeld van jou als musicus te krijgen, hoort de jury het liefst opnames met (piano) begeleiding.

  • Klassiek instrumentaal: Drie stukken, waarvan één etude. Bij voorkeur stukken uit verschillende stijlperiodes.
  • Zang klassiek: drie stukken met verschillende stijlen en in verschillende talen.
  • Jazz (en Jazz-zang): twee Standards met een verschillend tempo of 'feel', en een 'Carte Blanche' (je lievelingssong, ongeacht de stijl) als derde video.
  • Compositie: upload drie eigen werken in Osiris (zowel audio als bladmuziek), er zijn geen verdere video's nodig.
  • Sonologie: upload jouw portfolio en een Motivatie + CV in Osiris, er zijn geen verdere video's nodig.

Live Auditie
Alle afdelingen werken met een eerste selectie op basis van de auditievideo's, maar de verschillende afdelingen hebben de vrijheid om hun verdere toelatingsprocedure zelf in te richten. Dit betekent dat de selectieprocedures onderling kunnen verschillen.

Het is mogelijk dat de uiteindelijke selectie alleen op basis van de eerste auditievideo's plaatsvindt, zonder een tweede live (video)auditieronde.

Als een afdeling een tweede ronde organiseert dan worden de geselecteerde kandidaten uitgenodigd voor een live (video)auditie in april. Hier mag je dezelfde stukken uitvoeren als op je auditievideo's, maar dat hoeft niet.

Klassieke zangers kan worden gevraagd een eenvoudig gedicht uit het hoofd te leren.

Componisten krijgen een gesprek met het hoofd van de afdeling Compositie, in plaats van een auditie.

Repertoire
Je voor te spelen repertoire kan je het beste met je docent bepalen. Je kunt ook kijken naar de bachelor equivalent van de studie die je wil gaan doen, daar staan soms suggesties voor toelatingsrepertoire. Je mag daar qua niveau onder gaan zitten voor een PM-toelating.

Zoek voor jouw auditie repertoire uit dat je goed beheerst en waarin je jouw sterke kanten kunt laten horen.

Toelatingseisen
Van Practicum Musicae studenten wordt verwacht dat ze na 3 jaar PM op het niveau van een Bachelor-toelating musiceren. Dat je daar binnen drie jaar kan komen, moet je dus laten zien tijdens je toelating. In veel gevallen spelen PM'ers al boven dit niveau. In alle gevallen beslist de commissie of je wel of niet toegelaten wordt. Dat kan een teleurstelling zijn, maar onthoudt dat het niveau hoog is en je mag het altijd volgend jaar opnieuw proberen.

Uitslag
Omdat PM erg populair is, is er een numerus fixus. In totaal is er plek voor 76 studenten verdeeld over het gehele driejarige programma. Per jaar kunnen we +-30 nieuwe studenten plaatsen maar we krijgen al jaren consequent meer aanmeldingen dan er plaatsen beschikbaar zijn. Daarom kunnen we alleen de beste auditanten een plaats in PM bieden.

Als de jury jouw auditie goed beoordeelde, maar je helaas nog niet geplaatst kon worden wegens het beperkte aantal PM plekken, dan zetten we je op onze wachtlijst. Als er alsnog een PM plek vrijkomt voor de start van het academisch jaar, dan zullen we iemand van de wachtlijst alsnog plaatsen. Na de start van het academisch jaar vervalt de wachtlijst.

Iedereen is welkom om het volgend jaar nogmaals te proberen.

Kosten
PM is helemaal gratis voor studenten van Universiteit Leiden. Het is een uniek talentontwikkelingsprogramma dat wordt aangeboden door Universiteit Leiden in samenwerking met het Koninklijk Conservatorium Den Haag. Het PM programma biedt multi-getalenteerde universitaire studenten de kans om zich muzikaal op een hoog niveau te ontwikkelen, naast een academische studie.

Practicum Musicae is uitsluitend bedoeld voor voltijds studenten van de Universiteit Leiden. Het is niet mogelijk om PM te combineren met een tweede bachelor of master aan een andere universiteit of hogeschool. De inschrijving in Leiden en het behalen van studiepunten bij genoemde studie worden gecontroleerd. Wanneer blijkt dat een student PM onderwijs volgt zonder aan de inschrijfvoorwaarden te voldoen, zal het programma worden afgebroken. Wij behouden ons het recht voor om in dat geval het gevolgde onderwijs alsnog in rekening te brengen bij de student.