Missie
Een wereld waarin kunst een prominente rol speelt, is een betere wereld. Hiervoor zet de Hogeschool der Kunsten zich in.

De dynamiek in onze maatschappij brengt een toenemende noodzaak tot duiding met zich mee. Er is behoefte aan nieuwe vragen, onorthodoxe denkwijzen, ongedachte oplossingen en niet eerder beproefde modellen. Aan kritische beschouwing, of ronduit aan kritiek. Maar kunst is niet alléén op toepassing en maatschappijkritiek gericht. Er is ook behoefte aan herwaardering van de diepere lagen en emoties van ons bestaan: zingeving, inspiratie, ontroering, schoonheid, woede, hoop.

In deze dynamiek is kunst is van onschatbare waarde. Kunstenaars en ontwerpers leveren met hun werk een onmisbare bijdrage aan het discours over maatschappelijke problemen en de oplossing daarvan. Ze stellen nieuwe vragen, wijzen nieuwe richtingen, stellen en scheppen nieuwe voorwaarden. Ze bepalen daarmee net zo vaak de maatschappelijke agenda als dat zij haar volgen. Ze roepen emoties op en geven betekenis. Dankzij kunst wordt de samenleving mooier en leefbaarder.

Dit uitgangspunt ligt aan de basis van ons bestaan, hetgeen we vertalen in de volgende missie:

Kunst is van onschatbare waarde, zowel intrinsiek als voor een leefbare wereld. De Hogeschool der Kunsten draagt daaraan bij door kunstenaars op te leiden die een inspirerende en leidende rol kunnen spelen in de creatie, ontwikkeling, uitvoering en innovatie van de kunsten in een internationale context.

Visie
De Hogeschool der Kunsten Den Haag is een instelling voor hoger beroepsonderwijs in de kunsten. Wij leiden de kunstenaars van de toekomst op. Daarin zijn we ambitieus. We ondersteunen de studenten in de ontwikkeling van hun artistieke en creatieve talenten en ambities op hoog niveau. We bereiden ze erop voor om als danser, beeldend kunstenaar, musicus of ontwerper te kunnen functioneren in een veeleisende en voortdurend veranderende beroepsomgeving en een positie te verwerven in de maatschappij. Wij ontwikkelen de nieuwsgierigheid, kennis, creativiteit, zelfstandigheid en het kritisch vermogen van studenten en dagen hen uit om in de beroepspraktijk voortdurend nieuwe wegen en paden in te slaan of deze zo nodig te creëren. Dat doen wij vanuit de volgende visie:

De dynamiek in de samenleving en de kunsten vraagt om kunstenaars die hoge artistieke waarden weten te combineren met een open onderzoekende houding. Door middel van onderwijs en onderzoek bieden wij onze studenten een ambitieuze artistiek-onderwijskundige omgeving, waarin zij hun kwaliteiten tot het hoogste niveau en gericht op de internationale beroepspraktijk kunnen ontwikkelen.

Kernwaarden
We toetsen ons beleid en ons handelen aan een aantal fundamentele uitgangspunten die, in deze combinatie, kenmerkend zijn voor de identiteit van onze hogeschool. We hanteren de volgende kernwaarden:

  • Excellentie: de ambitie om kunstenaars op te leiden die voldoen aan de hoogst mogelijke eisen van artistieke kwaliteit.
  • Kritische en onderzoekende houding: een attitude gekenmerkt door reflectie, nieuwsgierigheid en experiment, zowel ten opzichte van ontwikkelingen in de maatschappij, de discipline als het eigen werk.
  • Innovatie: het vermogen over bestaande grenzen heen te kijken, zowel binnen de kunsten als daarbuiten, en zo nodig nieuwe vormen en disciplines te ontwikkelen.
  • Traditie: het aanleren en internaliseren van vaardigheden en technieken voor het realiseren van artistiek werk op het hoogste niveau.
  • Internationaal: het streven om zich te meten aan en open te staan voor internationale ontwikkelingen.
  • Diversiteit: een lerende gemeenschap die waarde hecht aan een grote verscheidenheid aan achtergronden onder studenten en medewerkers en in onze denkwijzen en (internationale) perspectieven.
  • Verantwoordelijkheid: het bewustzijn dat we in al ons handelen een grote verantwoordelijkheid dragen ten opzichte van onze studenten, onze collega’s, het werkveld en de maatschappij.
  • Samenwerking: de gerichtheid en bereidheid om altijd samen met onze studenten, collega’s, externe partners en onze omgeving tot resultaat te komen.

Lees meer in het Instellingsplan 2019-2024.