College van Bestuur - mail
Henk van der Meulen (voorzitter van het College van Bestuur en Directeur Koninklijk Conservatorium)

Directeur
Henk van der Meulen

Adjunct-directeur Onderwijs
Martin Prchal

Adjunct-directeur Onderwijsondersteuning en Bedrijfsvoering
Karin van der Lee

Directiesecretariaat
Nancy Kroon - mail
Nazima Rodjan - mail

Secretarissen diverse overlegorganen - mail
Mirjam van den Broek
Sjoerd Roodenburg