College van Bestuur - mail
Marieke Schoenmakers (Voorzitter en directeur Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten)
Henk van der Meulen (Vicevoorzitter en directeur Koninklijk Conservatorium)

Directeur
Henk van der Meulen

Adjunct-directeur Onderwijs
Martin Prchal

Adjunct-directeur Onderwijsondersteuning en Bedrijfsvoering
Karin van der Lee

Directiesecretariaat - mail
Annelique Offers
Nazima Rodjan

Secretaris diverse overlegorganen - mail
Mirjam van den Broek
Sjoerd Roodenburg