Voorzitter College van Bestuur van de Hogeschool der Kunsten Den Haag
Huug de Deugd

Directeur
Lies Colman

Adjunct-directeur Onderwijs
Martin Prchal

Directiesecretariaat directeur en Adjunct-directeur
Directiesecretariaat-kc@koncon.nl

Secretarissen diverse overlegorganen - mail
Mirjam van den Broek
Sjoerd Roodenburg